ประวัติปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ข้อมูลล่าสุดของปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
แม้จะเกิดในตระกูลมั่งคั่ง แต่เรื่องการทำงานกว่าจะมาจนทุกวันนี้ ก็ล้วนแต่ต้องผ่านจากการเรียนรู้ในตำแหน่งเล็กๆ ก่อน จนกระทั่งวันนี้ได้กลายเป็นผู้บริหารเต็มตัวได้อย่างภาคภูมิ ก็ไม่ใช่แต่จะทำงานอย่างเดียว เพราะกว่าจะมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีคุณแม่ที่รักคอยให้กำลังใจ คุณป้อได้โอกาสดีเลยเป็นคนก่อตั้งสมาคมรักแม่เสียเลย

ชื่อ : นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ชื่อเล่น : ป้อ

บิดา : นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา

มารดา : นางศิรินา (โชควัฒนา) ปวโรฬารวิทยา

ประวัติครอบครัว :

มีตาชื่อ ดร.เทียม โชควัฒนา
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 2 คนของนายปราโมทย์ และนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ชื่อพี่น้อง 1.นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2.น.ส.ประวรา ปวโรฬารวิทยา สมรสกับนายภพ เอครพานิช บุตรนายภิญโญ-พรรณทิพา เอครพานิช (สมรส 23 พ.ค.2547 ที่โรงแรมดุสิตธานี)

ภรรยาชื่อนางนัยนา ปวโรฬารวิทยา สมรสวันที่ 5 พ.ค.2548

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท University of Colorado
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เตรียมอุดมศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ประถมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- Management Trainee ที่บริษัท Better Way
- ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์ และแผนก Export ของบริษัทบูติค นิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการบริษัท บูติค นิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Guy Laroche, Jousse Paris, flip, Switch, GSP
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement