ประวัติกฤษดา ศิรามพุช ข้อมูลล่าสุดของกฤษดา ศิรามพุช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กฤษดา ศิรามพุช

กฤษดา ศิรามพุช

กฤษดา ศิรามพุช

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
บทบาทที่รู้จักกันทั่วคือการเป็นอาจารย์ แต่ที่มากไปกว่านั้นท่านยังเป็นนักเขียนมากความสามารถอีกด้วย ซึ่งถ้าใครเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์ Bangkok Post รายปักษ์ในคอลัมน์ "Living Young" รวมถึงบทภาพยนตร์สารคดีของ BBC และ Discovery Channel

ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ กฤษดา ศิรามพุช

ชื่อเล่น : ต้น

บิดา : นายเกรียงไกร ศิรามพุช

มารดา : นางชลิดา ศิรามพุช

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โรงเรียนบดินทร์เดชา
- โรงเรียนเซนต์จอห์น

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราช :

2542 นิสิตดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement