ประวัติพล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร ข้อมูลล่าสุดของพล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร

พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร

พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 31 ธ.ค. 2456
อายุ 105 ปี
เป็นผู้ก่อตั้งพรรคชาติไทย และเป็นหัวหน้าพรรค รวมถึงยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากมายได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวานนี้ อย่างสงบ ด้วยภาวะไตวาย ระบบการหายใจล้มเหลว ที่รพ.วิชัยยุทธ ด้วยวัย 97 ปี โดยจะนำศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเบญจมบพิตร ในวันที่ 21 ส.ค.นี้...

ประวัติบุคคลสำคัญ
ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
วันที่เกิด : 31 ธันวาคม 2456 ที่ ต.ปากเพรียว จังหวัดสระบุรี
วันที่เสียชีวิต : 20 สิงหาคม 2553
บิดา : นายเน้ย (ถึงแก่กรรม)
มารดา : นางจี้
ชื่อคู่สมรส : ท่านผู้หญิงเจริญ นามสกุลเดิมของคู่สมรส ชุณหะวัณ
จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 3 คน ธิดา - คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวน 3 คน
ชื่อพี่-น้อง 1. คุณหญิงสอาด ปุณณกันต์
2. น.ส.ตวงพร อดิเรกสาร (ถึงแก่กรรม 26 ก.พ.2546 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม)
3. พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร
ภรรยาชื่อ ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร สมรส 9 พ.ค.2484 มีบุตรชาย 3 คน
ชื่อบุตรชาย 1. นายปองพล อดิเรกสาร (ป๊อก)
2. นายยงยศ อดิเรกสาร (โป้ง)
3. นายวีระพล อดิเรกสาร

การศึกษา และดูงาน
- มัธยมปีที่ 3 โรงเรียนชายประจำจังหวัดสระบุรี
- มัธยมปีที่ 8 โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 2494 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2515 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (2515-2516)
- 24 ตุลาคม 2517 หัวหน้าพรรคชาติไทย
- 17 มีนาคม 2518 รองนายกรัฐมนตรี
- 17 มีนาคม 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (17 มี.ค.2518-21 ม.ค.2519)
- 21 เมษายน 2519 รองนายกรัฐมนตรี
- 21 เมษายน 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 5 ตุลาคม 2519 รองนายกรัฐมนตรี
- 5 ตุลาคม 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 12 มีนาคม 2523 รองนายกรัฐมนตรี
- 2526 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- 27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. สระบุรี พรรคชาติไทย (ยุบสภา 29 เม.ย. 2531)
- 24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. สระบุรี พรรคชาติไทย
- 9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้นตำแหน่ง 9 ม.ค.2533)
- 9 กุมภาพันธ์ 2532 นายตำรวจราชสำนักพิเศษ
- 28 กันยายน 2532 ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
- 9 มกราคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค. 2533 ยุบสภา)
- 14 ธันวาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจ 23 ก.พ.2534)
- 14 ธันวาคม 2534 หัวหน้าพรรคชาติไทย
- 22 มีนาคม 2535 ส.ส. สระบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย ด้วยคะแนน 103,905
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. สระบุรี พรรคชาติไทย (ยุบสภา 19 พ.ค.253
- 30 ตุลาคม 2535 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พ้นจากตำแหน่ง 27 พ.ค.2537)
- 7 พฤษภาคม 2537 ประธานคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สระบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 24 สิงหาคม 2538 ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร
- 26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดิน (ส.ส.ร.) (พ้นจากตำแหน่ง 11ต.ค. 2540)
- 15 มกราคม 2540 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

งานด้านรัฐวิสาหกิจ
- ผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
- ประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นๆ
- ประธานรุ่นศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1

ยศหรือขั้น
12 กรกฎาคม 2477 นักเรียนทำการนายร้อย
1 มกราคม 2494 พันเอก
4 พฤษภาคม 2496 พลจัตวา
1 มกราคม 2497 พลตรี
4 กุมภาพันธ์ 2532 พลตำรวจเอก
12 ธันวาคม 2533 พลเอก

เพื่อนร่วมรุ่น
โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
1. สอาด พุกกะมาน 9. หลวงกิตติวิทโยฬาร
2.เชิญ โกศิน 10. สละ รื่นรวยทรัพย์
3. หะริน หงสกุล 11. จรูญ ดิษบรรจง
4. จินต์ กุญชร ณ อยุธยา 12. วรวิทย์ เศรษฐบุตร
5. สัมฤทธิ์ ชอบสีวรา 13. ประจวบ วัชรปาน
6. บุญเสริม อักษรานุเคราะห์ 14. สมาน เสงี่ยม
7. ประจง วัชรปาน 15. ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล
8. ฉาย ครุฑแก้ว
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1. พ.อ.วิเชียร ไวว่อง 6. พล.ท.อำนาจ อัตตศาสตร์
2. พ.อ.ปราการ ภูวนารถนุรักษ์ 7. พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา
3. พล.ท.จรูญ ดิษบรรจง 8. พล.ท.เฉลิม โหตรภวานนท์
4.พล.ต.ศิริ สิริโยธิน 9. จอมพลเกรียงไกร อัตตนันท์
5. ร.ต.ละออ ศิริสฤงคาร 10. พล.ท.วรวิทย์ เศรษฐบุตร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement