ประวัติโกวิท ปัญญาตรง ข้อมูลล่าสุดของโกวิท ปัญญาตรง
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โกวิท ปัญญาตรง

โกวิท ปัญญาตรง

โกวิท ปัญญาตรง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 พ.ย. 2493
อายุ 68 ปี
ขอร่วมอาลัยกับการจากไปของบุคคลที่ทำงานเพื่อแผ่นดินอีกท่าน 'นายโกวิท ปัญญาตรง' ซึ่งท่านได้ทำหน้าที่เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในป่าทุกภาคของประเทศ...

ชื่อ-นามสกุล : โกวิท ปัญญาตรง

วันเกิด : 3 พ.ย. 2493 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

วันเสียชีวิต : 17 ส.ค. 2553

การศึกษา :
- จบการศึกษาชั้นต้น ที่โรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี
- ระดับมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
- ปริญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาเดียวกันจาก Michigan State University สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- ผู้อำนวยการสำนักสนองพระราชดำริ
- ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ปี พ.ศ. 2516
เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราวทดลองปฏิบัติราชการ นักวิชาการป่าไม้ตรี กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ปี 2548
เป็นผู้อำนวยการสนองงานพระราชดำริ
- ปี 2550
เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement