ประวัติสหัส บุญญาวิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของสหัส บุญญาวิวัฒน์
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สหัส บุญญาวิวัฒน์

สหัส บุญญาวิวัฒน์

สหัส บุญญาวิวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ประเทศไทยต้องสูญเสียบุคคลสำคัญหลายคน ซึ่งเป็นคนดีของบ้านเมือง ไปจากเหตุการณ์ เฮลิคอปเตอร์ตก ที่ อ.นาหมื่น จ.น่าน รวมถึง 'นายสหัส บุญญาวิวัฒน์' ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ท่านทำงานเพื่อบ้านเมืองมามากมาย จึงขอร่วมไว้อาลัยท่านไว้ ณ ที่นี้...

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อ -นามสกุล : สหัส บุญญาวิวัฒน์

วันที่เสียชีวิต :17 สิงหาคม 2553

ชื่อคู่สมรส :สำลี

ตำแหน่งปัจจุบัน
16 มิถุนายน 2551 ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง (เทียบเท่าตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง) สำนักพระราชวัง
17 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 กุมภาพันธ์ 2532 ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง
16 กุมภาพันธ์ 2539 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ราชการบริหารส่วนกลาง
16 มิถุนายน 2551 ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง (เทียบเท่าตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง) สำนักพระราชวัง

ตำแหน่งอื่นๆ
28 มกราคม 2546 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
27 กรกฎาคม 2547 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
24 เมษายน 2550 กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1 พฤษภาคม 2550 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

เครื่องราช
2548 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement