ประวัติยศ เอื้อชูเกียรติ ข้อมูลล่าสุดของยศ เอื้อชูเกียรติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ยศ เอื้อชูเกียรติ

ยศ เอื้อชูเกียรติ

ยศ เอื้อชูเกียรติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
นายใหญ่แห่งSCG ที่ใครๆก็คุ้นหน้า ซึ่งทุกวันนี้นอกจากจะประสบความสำเร็จเรื่องธุรกิจอย่างงดงามแล้ว วิสัยทัศน์ของคุณยศก็ไม่ทิ้งเรื่องการใส่ใจคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

ชื่อ-สกุล : นาย ยศ เอื้อชูเกียรติ

ประวัติครอบครัว :
- สมรสครั้งแรก กับ ประอรนุช จันทรสมบูรณ์
- สมรสครั้งที่ 2 กับ ดร.นฎาประไพ สุจริตกุล มีบุตร 1 คน ชื่อ ด.ช.ภูมิ เอื้อชูเกียรติ (เจ)

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โยธา จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 1/2000 จัดโดย IOD

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยชิปบอร์ด จำกัด
- กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเอเซีย จำกัด
- ปี 2524 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเอเซีย
- รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เครื่องราช :
- 5 พฤษภาคม 2543 ทุติยจุลจอมเกล้า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement