ประวัติจุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ข้อมูลล่าสุดของจุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ชีวิตนี้สนใจเรื่องศิลปะ และประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเรียน ทุกวันนี้นอกจากจะเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาที่รั้วจามจุรีแล้ว ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษารายการอมตะอย่างกระจกหกด้านอีกด้วย

ชื่อ : ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

ชื่อเล่น : เอ๊ดดี้

นามแฝง/ฉายา : มุฮัมมัด กอชิม

ประวัติครอบครัว :
- ชื่อพี่น้อง
1. น.ส.จุฬาพิช มณีวงศ์
2. ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ (เอ๊ดดี้)
3. นายอลงค์กร จุฬารัตน์ (โอ๊ต)
4. นางอรอรีย์ จุฬารัตน์ (อร)

การศึกษา และดูงาน :
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
- ประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์(เกียรตินิยม) สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาฝ่ายสร้างสรรค์ รายการ "กระจกหกด้าน"
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement