ประวัติทักษิณา สวนานนท์ ข้อมูลล่าสุดของทักษิณา สวนานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ทักษิณา สวนานนท์

ทักษิณา สวนานนท์

ทักษิณา สวนานนท์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนเก่ง ซึ่งได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในปี 2537 และปี 2538 แถมในปี 2539 ก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการการวิทยศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน อีก เรียกว่าเป็นไฮโซที่เพรียบพร้อมไปด้วยความสามารถจริงๆ

ชื่อ : ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ทักษิณา สวนานนท์

บิดา : ศ.บุญชนะ อัตถากร (ถึงแก่กรรม 11 เม.ย.2547)

มารดา : ท่านผู้หญิงแส อัตถากร

ชื่อคู่สมรส : เดโช สวนานนท์

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของ ศ.บุญชนะ และท่านผู้หญิงแส อัตถากร (ถึงแก่กรรมทั้งคู่)
- สมรสกับนายเดโช สวนานนท์ มีธิดา 3 คน
1. น.ส.โชติกา สวนานนท์
2. น.ส.ประถมาภรณ์ สวนานนท์
3. น.ส.ศรานตา สวนานนท์

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2499
จบปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2501
จบปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
- จบปริญญาเอก
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4 )

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 6 กุมภาพันธ์ 2532
ศาสตราจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 15 มีนาคม 2534
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
- 19 เมษายน 2534
กรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
- 2537
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- 2538
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- 22 มีนาคม 2539
สมาชิกวุฒิสภา
- 11 เมษายน 2539
กรรมาธิการการวิทยศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน (วุฒิ)

ยศหรือขั้น :
-ศาสตราจารย์กิตติคุณ

เครื่องราช :
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement