ประวัติประจิตรา เธียรประสิทธิ์ ข้อมูลล่าสุดของประจิตรา เธียรประสิทธิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประจิตรา เธียรประสิทธิ์

ประจิตรา เธียรประสิทธิ์

ประจิตรา เธียรประสิทธิ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ระดับนายกสมาคมสตรีที่ทำงานเพื่อผู้หญิง ไม่ได้นักหนาอะไร เพราะที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของการเป็นเม่พิมพ์ของชาติ ก็มีส่วนช่วยให้คุณบุบทำหน้าที่ได้อย่างดีไม่ขาดตกบกพร่อง...

ชื่อ : นาง ประจิตรา เธียรประสิทธิ์

ชื่อเล่น : บุบ

บิดา : พันเอก (พิเศษ) จักรกฤษณ์ หงสไกร

มารดา : นางบุญชวน (ศุภเวชปรีชา โพธิติก) หงสไกร

ชื่อคู่สมรส : นพ.ปรีชา เธียรประสิทธิ์

การศึกษา และดูงาน :
- จบชั้น ม.8 ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีทางการศึกษา และการดนตรี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement