ประวัติวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ข้อมูลล่าสุดของวิลาศ จันทร์พิทักษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิลาศ จันทร์พิทักษ์

วิลาศ จันทร์พิทักษ์

วิลาศ จันทร์พิทักษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 ก.พ. 2495
อายุ 66 ปี
โดดออกมาเหยียบเบรก"รถเมล์การเมือง"ต่อภาพให้เห็นเป็นช็อตๆตามเหลี่ยมประชาธิปัตย์"วิลาศ จันทร์พิทักษ์"ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฏร

เคยเตือนรัฐบาลแล้วว่า ถ้าดีดพรรคเพื่อแผ่นดินออกจากรัฐบาลเมื่อใด พรรคภูมิใจไทยก็จะขี่หลัง และต่อรองรัฐบาลได้ตลอด และจะมีการผลักดันโครงการรถเมล์เอ็นจีวีเข้า ครม.แน่นอน

ชื่อ : วิลาศ

นามสกุล : จันทร์พิทักษ์

วันที่เกิด : 6 กุมภาพันธ์ 2495

บิดา : สันทัด

มารดา : นภา

ถิ่นกำเนิด : 43 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ชื่อคู่สมรส : รัตนา

จำนวนบุตร-ธิดา : 3 คน

การศึกษา และดูงาน :
-2516 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 9 พรรคประชาธิปัตย์ (107,762 คะแนน)
-1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
-24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. กทม. เขต 11 พรรคพลังธรรม (35,174 คะแนน)
-22 มีนาคม 2535 ส.ส. กทม. เขต 11 พรรคพลังธรรม (55,706 คะแนน)
-13 กันยายน 2535 ส.ส. กทม. เขต 11 พรรคพลังธรรม (50,418 คะแนน) (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
-20 ตุลาคม 2535 เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (น.พ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)
-19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
-15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการอุตสาหกรรม
-30 กันยายน 2536 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-10 พฤศจิกายน 2537 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-9 มกราคม 2538 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. กทม. เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ (41,899 คะแนน)
-19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
-6 มกราคม 2544 ส.ส. กทม. เขต 32 พรรคประชาธิปัตย์ (30,321 คะแนน)
-12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
-23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 9 พรรคประชาธิปัตย์ (107,762 คะแนน)
-27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
-1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เครื่องราช
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement