ประวัติสิทธิชัย โควสุรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของสิทธิชัย โควสุรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สิทธิชัย โควสุรัตน์

สิทธิชัย  โควสุรัตน์

สิทธิชัย โควสุรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 พ.ย. 2503
อายุ 59 ปี
บุกบ้านเกิดที่อุบลฯ"เสี่ยอี๊ด"สิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดมวยชิงแชมป์โลก คนไทย-ลาวเชียร์กันลุ่นคุ้งน้ำโขง ขนาดพักร้อนจากการร่วมรัฐบาล ไม่มีตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ยังเดินสายขนาดนี้  ต้องแบ่งคิววิ่งรอกกันหัวปั่น!

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : สิทธิชัย โควสุรัตน์

เกิด : 27 พฤศจิกายน 2503

การศึกษา :
-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2533 สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี


ตำแหน่งหน้าที่ :
-พ.ศ.2538 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม

-พ.ศ.2539 ผู้ช่วยเลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

-พ.ศ.2539 กรรมาธิการการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2540
 -พ.ศ.2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

-พ.ศ.2541 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

-พ.ศ.2542 รองประธานคณะกรรมมาธิการการนโยบายและติดตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2542

-พ.ศ.2542 ฝ่ายประสานงานสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาย (วิปรัฐาบาล)

-พ.ศ.2544 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

-พ.ศ.2544 กรรมาธิการการทหาร

-พ.ศ.2545 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

-พ.ศ.2545 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

-พ.ศ.2546 รองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร

-พ.ศ.2546 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
-พ.ศ.2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement