ประวัติสิทธิชัย โควสุรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของสิทธิชัย โควสุรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

Thailand Web Stat
advertisement

สิทธิชัย โควสุรัตน์

สิทธิชัย  โควสุรัตน์

สิทธิชัย โควสุรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 พ.ย. 2503
อายุ 58 ปี
บุกบ้านเกิดที่อุบลฯ"เสี่ยอี๊ด"สิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดมวยชิงแชมป์โลก คนไทย-ลาวเชียร์กันลุ่นคุ้งน้ำโขง ขนาดพักร้อนจากการร่วมรัฐบาล ไม่มีตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ยังเดินสายขนาดนี้  ต้องแบ่งคิววิ่งรอกกันหัวปั่น!

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : สิทธิชัย โควสุรัตน์

เกิด : 27 พฤศจิกายน 2503

การศึกษา :
-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2533 สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี


ตำแหน่งหน้าที่ :
-พ.ศ.2538 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม

-พ.ศ.2539 ผู้ช่วยเลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

-พ.ศ.2539 กรรมาธิการการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2540
 -พ.ศ.2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

-พ.ศ.2541 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

-พ.ศ.2542 รองประธานคณะกรรมมาธิการการนโยบายและติดตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2542

-พ.ศ.2542 ฝ่ายประสานงานสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาย (วิปรัฐาบาล)

-พ.ศ.2544 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

-พ.ศ.2544 กรรมาธิการการทหาร

-พ.ศ.2545 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

-พ.ศ.2545 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

-พ.ศ.2546 รองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร

-พ.ศ.2546 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
-พ.ศ.2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement