ประวัติอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้อมูลล่าสุดของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 ส.ค. 2507
อายุ 57 ปี
แล้วก็ถึงเวลาที่"เดอะมาร์ค"นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเก่าแก่ จะประกาศจุดยืนเรื่องร่างรธน.เสียทีว่า จะรับหรือไม่รับร่างรธน.ฉบับมีชัยของคสช. หลังจากที่ออกอาการแทงกั๊กมาโดยตลอด ไม่เหมือนกับพรรคใหญ่ฝ่ายตรงข้ามที่ยืนยันมาตั้งแต่แรกว่า ไม่เอาร่างรธน.ฉบับปราบโกง(ควบคุมนักการเมือง)

แต่ต้องไม่ลืมว่างานนี้"พี่มาร์ค"ออกตัวมาก่อนเลยว่าไม่ใช่มติพรรคเป็นความเห็นส่วนตัว แต่หากจับสัญญาณจากลูกพรรคพระแม่ธรณีบับมวยผม ก่อนหน้าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นชัดว่า หลายคนประกาศไม่รับร่างรธน.ฉบับนี้ไปแล้ว คอการเมืองก็เลยคาดกันว่า จุดยืนร่างรธน.ของหัวหน้า ก็คงไม่น่าจะแตกต่างจากลูกพรรคชนิดหน้ามือเป็นหลังเท้าแน่

งานนี้ก็เลยต้องรอฟังจากปาก"มาร์ค"กันตรงๆในวันนี้เลยดีกว่าว่า จะเอาอย่างไร

ก็คงจะไม่มีรายการ"ล็อกถล่ม"เป็นแน่...หรือใครคิดว่าจะมี!!!

ชื่อ-สกุล : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ชื่อเล่น : มาร์ค

นามแฝง/ฉายา : โอบามาร์ค

วันที่เกิด : 3 สิงหาคม 2507

ประวัติครอบครัว :
- บิดา : ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- มารดา : ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ
- เป็นบุตรคนเล็ก ในจำนวนพี่น้อง 3 คน
ชื่อพี่น้อง
- 1. ศ.พญ.อลิสา เวชชาชีวะ สมรสกับ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ มีบุตรชาย 2 คน
1. นายพศุตม์ วัชรสินธุ (อะตอม)
2. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม)
- 2. น.ส.งามพรรณ เวชชาชีวะ
- 3. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมรสกับ ผศ.ดร.ทพญ.พิมพ์เพ็ญ ศกุนตาภัย (แตงโม) สมรส ปี 2531
มีบุตร-ธิดา 2 คน ชื่อ
1. น.ส.ปราง เวชชาชีวะ (มะปราง)
2. นายปัณณสิทธิ์ เวชชาชีวะ (น้องปัณณ์)

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2549
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2533
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ (นักเรียนทุนของมหาวิทยาลัย)
- ปี 2531
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2529
ปริญญาตรี สาขาปรัชญาการเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด
- ปี 2525
มัธยมศึกษาที่ Eton College ประเทศอังกฤษ
- ปี 2519
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 5 มีนาคม 2548
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 6 พรรคประชาธิปัตย์
- 17 ธันวาคม 2551
นายกรัฐมนตรี คนที่ 27

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2530-2531
อาจารย์ประจำ (ยศร้อยตรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.)เขาชะโงกจังหวัดนครนายก
- 2532
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 22 มีนาคม 2535
ส.ส. กทม. เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- 13 กันยายน 2535
ส.ส. กทม. เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 13 ตุลาคม 2535
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ลาออก 13 ต.ค.2537)
- 19 ตุลาคม 2535
กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- 15 ตุลาคม 2535
กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
- 25 ตุลาคม 2535
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล นายชวน หลีกภัย)
- 16 ธันวาคม 2537
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
- 2 กรกฎาคม 2538
ส.ส. กทม. เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 8 สิงหาคม 2538
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา
- 17 พฤษภาคม 2539
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- 17 พฤศจิกายน 2539
ส.ส. กทม. เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- 19 ธันวาคม 2539
กรรมาธิการการเศรษฐกิจ
- 14 พฤศจิกายน 2540
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 6 มกราคม 2544
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์ (สมัยที่ 5)
- 20 เมษายน 2546
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- 10 กุมภาพันธ์ 2548
รักษาการ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- 6 กุมภาพันธ์ 2548
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
- 5 มีนาคม 2548
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- 23 เมษายน 2548
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 6 พรรคประชาธิปัตย์ 2 กลุ่ม 6 ( กทม.นนทบุรี, สมุทรปราการ)
- 27 กุมภาพันธ์ 2551
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- 17 ธันวาคม 2551
นายกรัฐมนตรี คนที่ 27

อื่น ๆ : ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement