ประวัติพลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ข้อมูลล่าสุดของพลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์

พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์

พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 มี.ค. 2501
อายุ 60 ปี
หลังจากคณะกรรมการมรดกโลกมีมติเลื่อนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกออกไปเป็นปีหน้า พล.ต.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชื่อว่า หลังจากนี้ฝ่ายกัมพูชาคงจะมีปฎิกิริยาตอบโต้ไทยอย่างแน่นอน เพราะฝ่ายกัมพูชาคาดหวังไว้สูงว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารได้อย่างแน่นอน ส่วนปฎิกิริยาตอบโต้จะรุนแรงหรือไม่นั้น คงต้องเฝ้าติดตามต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 14-16 ก.ค.ที่ผ่านมา มีการประชุมเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชา มีพล.อ.เนียง พาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นประธานร่วม เพื่อจัดทำเอกสารเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (จีบีซี) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมเรนาซอง ราชประสงค์ กรุงเทพ ซึ่งกัมพูชาจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้ แต่เบื้องต้นยังไม่มีการเลื่อนกำหนดการประชุมออกไป อย่างไรก็ตามไทยจะพยายามทำให้การประชุมเกิดขึ้นต่อไป

ชื่อ-สกุล ; พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์

วันที่เกิด : 9 มีนาคม 2501

ประวัติครอบครัว : ภรรยาชื่อ นางนาตยา เพ็ญเขตกรณ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

การศึกษา และดูงาน :
- 2542
หลักสูตรความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (EXECUTIVE COURSE 99-2) ASIA PACIFIC CENTER FOR SECURITY STUDIES มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- 2538
หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกอังกฤษ ชุดที่ 29
- 2531
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CIVIL ENGINEERING) VIRGINIA POLYTCHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY มลรัฐ VIRGINIA สหรัฐอเมริกา
- 2528
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (MASTER OF SCIENCE CIVIL ENGINEERING) VIRGINIA POLYTCHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY มลรัฐ VIRGINIA สหรัฐอเมริกา
- 2535
หลักสูตรหลักประจำ รร.ขส.ทบ.สบส.ชุดที่ 70
หลักสูตรชั้นนายพันทหารช่าง รุ่นที่ 31
หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารช่าง รุ่นที่ 57

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 เมษายน 2552 ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เมษายน 2552
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร
- 1 เมษายน 2550
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร
- 1 ตุลาคม 2549
ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิเทศสัมพันธ์ กรม​ข่าว​ทหาร
อาจารย์ส่วนการศึกษา รร.จปร.
อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
อาจารย์หัวหน้ากองโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล
รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานทูตไทย ณ กรุงโซล
หัวหน้านายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล

ยศหรือขั้น :
- 1 ตุลาคม 2549 พลตรี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement