ประวัติโสมสุดา ลียะวณิช ข้อมูลล่าสุดของโสมสุดา ลียะวณิช
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โสมสุดา ลียะวณิช

โสมสุดา ลียะวณิช

โสมสุดา ลียะวณิช

เพศ หญิง
วันที่เกิด 26 ก.ย. 2495
อายุ 66 ปี
นับเป็นภาระหนักอึ้งของ 'โสมสุดา ลียะวณิช' กรรมการมรดกโลกหนึ่งเดียวของไทย ที่ต้องทำหน้าที่กอบกู้ผืนดินไทย จากกัมพูชา ที่พยายามผลักดันแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร เข้าสู่วาระการประชุมที่บราซิล ขณะการเจรจานอกรอบกับกัมพูชาก็เป็นไปอย่างดุเดือด คงเป็นการทำหน้าที่ที่หนักที่สุดในชีวิต เพราะความหวังของคนไทยฝากไว้ที่ท่าน...

ชื่อ-นามสกุล : โสมสุดา ลียะวณิช

เพศ : หญิง

อายุ : 57 ปี 10 เดือน 4 วัน

วันเกิด : 26 กันยายน 2495 กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบัน : 1 ตุลาคม 2552 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

การศึกษา : โรงเรียนราชินี แล้วศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์ สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับทุนเอเอฟเอส ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี แล้วกลับมาศึกษาต่อวิชาโบราณคดี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จนจบได้ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมนุษยวิทยา (วิชาเอกโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย

โอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ และ ปริญญาเอก ด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

การงาน : รับราชการ เป็นนักโบราณคดี 4 กองโบราณคดีกรมศิลปการ ตั้งแต่ปี 2532 และได้เลื่อนระดับขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 7 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งไปเป็น ภัณฑารักษ์ 8 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปี 2542, เลขานุการกรมศิลปการ, ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, รองอธิบดีกรมศิลปากร (นักบริหาร 9), ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ตรวจราชการ 10) 1 ตุลาคม 2550 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1 ตุลาคม 2552advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement