ประวัติปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ข้อมูลล่าสุดของปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 ส.ค. 2513
อายุ 51 ปี
ใส่เสื้อดำถือไอแพดนึกว่าสตีฟ จ็อบส์ มาที่ไหนได้เป็นโฆษกหนุ่มของพันธมิตรฯ ที่หอบเอาหลักฐานวีดิโอล่าสุดเปิดเว็บไซต์ยูทูปจากไอแพดให้นักข่าวดู แฉกันจะๆ ว่าทหารกัมพูชาสร้างกระเช้าขึ้นปราสาทตาควาย โดยมีการขนอาวุธขึ้นไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นที่สูง เพื่อทำร้ายประเทศไทย ภาพในคลิปแสดงให้เห็นว่ากระเช้าแบบร้างที่สร้างนั้นมีความคืบหน้าไปมาก พร้อมพูดว่ารัฐบาลไทยห่วงพื้นที่ถนน 2 เลนหน้าทำเนียบรัฐบาลมากกว่าพื้นที่ 4.6 ตร.กม.ที่กำลังจะเสียไป

ชื่อ-สกุล นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

วันที่เกิด 12  สิงหาคม 2513

บิดา นายเจริญ พัวพงษ์พันธ์

มารดา นางสุจิตรา พัวพงษ์พันธ์

การศึกษาและดูงาน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีจาก วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี รุ่น 30
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ

หลักสูตรอื่น ๆ
- BBL Student Internship Program (SIP) ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการองค์การฟอกหนัง ผู้อำนวยการองค์การฟอกหนัง
-โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

ปี 2539-2542  Director Asia Aval Pty., Ltd.ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ประเทศออสเตรเลีย
-กรรมการบริหาร บริษัทนามประเสริฐก่อสร้าง จำกัด ทำกิจการด้านการซ่อมสร้างทางรถไฟประเทศไทย และเป็นทีมงานที่ทำแผนฟื้นฟูกิจการธุรกิจก่อสร้าง สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย

ปี 2542-2544

-กรรมาธิการวิสามัญร่างกฎหมายเศรษฐกิจต่าง ๆ สภาผู้แทนราษฎร
-ผู้บริหารธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่
-ที่ปรึกษาทางด้านการเงินระหว่างประเทศ และเป็นหนึ่งในทีมงานทำแผนฟื้นฟูกิจการให้กับบริษัทธุรกิจก่อสร้างสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย
-กรรมการบริหาร รองโฆษก และทีมเศรษฐกิจพรรคความหวังใหม่
-รองเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
-รองเลขาธิการสหพันธ์ชาวอีสาน
-กรรมการธุรกิจก่อสร้าง หอการค้าไทย
-กรรมการบริหาร/รองโฆษก/กรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง พรรคความหวังใหม่
-ผู้ดำเนินการรายการวิทยุ ท.ท.บ.เอฟ เอ็ม 94.00 รายการอรุณสวัสดิ์
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ข้อเท็จจริงวันนี้ UBC 7
-อนุกรรมการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้คลองกระ
-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้านกิจการการเงินและการลงทุน
-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement