ประวัติพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ข้อมูลล่าสุดของพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
โล่งอก เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียงว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นอำนาจของรัฐสภา และยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา68 จึงไม่มีเหตุต้องให้วินิจฉัยเรื่องยุบพรรค และมีมติให้ยกคำร้อง ทำให้ "พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล" ประธานกรรมการหอการค้าไทย ยิ้มได้และรู้สึกสบายใจ เพราะถือเป็นผลตัดสินที่ดีพอควร จึงอยากให้ทุกฝ่ายยอมรับคำสั่งศาลเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้า ไม่อยากให้มีการแสดงความเห็นเชิงแบ่งแยกสี ท่ามกลางต่างประเทศที่กำลังเฝ้าติดตามดูประเทศไทย เขาหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างปกติ ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ มากระทบเศรษฐกิจ...ถือเป็นความเห็นของภาคเอกชนที่อยากให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้า ไม่ใช่หยุดชะงักเพราะปัญหาการเมืองซ้ำซากแบบไม่หยุดหย่อน เพราะนั่นจะกระทบต่อการลงทุน

ชื่อ-สกุล : นาย พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

บิดา : นายชิน อัสสกุล (เสียชีวิต)

มารดา : นางนันทนา

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 (ปรอ.2) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Portsmouth College of Science & Technology, U.K.
- OPM Program (OPM -13) Harvard Business School, U.S.A., B.ScTech (Hons.) Manchester University, U.K.
- St.Stenphen's College ฮ่องกง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด

ตำแหน่งอื่นๆ
- ประธานกรรมการบริษัท บางกอกโฮล์มเท็กซ์
- ประธานกรรมการบริษัทบางกอกแฟบริโค๊ต จำกัด
- กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
- กรรมการบริษัทภัตตาคารห้อยเทียนเหลา
26 ตุลาคม 2542 กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (พ้น 27 ส.ค.2544)
23 เมษายน 2545 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
- ประธานสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
- รองประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เครื่องราช :

- 29 มิถุนายน 2550 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement