ประวัติพลอยพรรณ ศรีสอ้าน ข้อมูลล่าสุดของพลอยพรรณ ศรีสอ้าน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลอยพรรณ ศรีสอ้าน

พลอยพรรณ ศรีสอ้าน

พลอยพรรณ ศรีสอ้าน

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อดีตประชาสัมพันธ์และนักการตลาดสาวคนสวย ปัจจุบันดูแลธุรกิจมากมายของครอบครัว ทั้งธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายจานดาวเทียม รับออกแบบเครื่องตกแต่งศีรษะสำหรับเจ้าสาว โครงการสนามฟุตบอล รังสิต คลอง 3 และงานหลัก คือ ร้าน Zood Noodle ที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรไทยแท้ และร้านเทท-อะ-พ็อทเทอร์ รับผลิตแฮร์ พีช

ชื่อ-สกุล : นาง พลอยพรรณ ศรีสอ้าน

ชื่อเล่น : พลอย

นามแฝง/ฉายา : พลอยพรรณ ภัทรธีรานนท์

ปีที่เกิด :2523

บิดา นายประพันธ์ ภัทรธีรานนท์

มารดา นางสินีนาฎ ภัทรธีรานนท์

ชื่อคู่สมรส : นายพรเทพ นามสกุลเดิมของคู่สมรส ศรีสอ้าน

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน
ชื่อพี่น้อง
1. น.ส.พลอยพรรณ ภัทรธีรานนท์ (พลอย) หมั้นกับนายพรเทพ ศรีสอ้าน บุตร ณรงค์ ศรีสอ้าน-พรทิพย์ ธนไพศาล ณ ห้องออเธอร์ส เลานจ์ โอเรียนเต็ล เมื่อ 31 มี.ค.2551 สมรส ปี 2552
2. น.ส.แพรวพรรณ ภัทรธีรานนท์ (แพรว)
3. นายเพชรพงษ์ ภัทรธีรานนท์ (เพชร)

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโทด้าน Marketing Communications, University of Westminster ที่ลอนดอน และเรียนรู้ประสบการณ์ในงานสายนี้ที่เพนดัม ในตำแหน่ง Assistance Communications, University of Manager
- อุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
- ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
- อนุบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 21 ธันวาคม 2536 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement