ประวัติปรีดิยาธร เทวกุล ข้อมูลล่าสุดของปรีดิยาธร เทวกุล
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปรีดิยาธร เทวกุล

ปรีดิยาธร เทวกุล

ปรีดิยาธร เทวกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ก.ค. 2490
อายุ 71 ปี
ออกมาแฉอีกครั้งว่าโครงการ "รับจำนำข้าว" ของรัฐบาลเจ๊งไปแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท สำหรับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง โดยเปิดเผยระหว่างการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แรงขับเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน” ขณะเดียวกัน นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ก็ปฏิเสธทันควัน และระบุว่าขาดทุนไม่ถึง 2 แสนล้าน พร้อมท้าให้โชว์หลักฐานการทุจริต...

ชื่อ-นามสกุล : หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล

วันเดือนปีเกิด : 15 กรกฎาคม 2490

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรของหม่อมเจ้าปรีดิเทพยพงษ์ เทวกุล และหม่อมแตงไทย (เดชผล) เทวกุล ภรรยาคนแรกชื่อนางปอลิน อินทสุกิจ (แยกทางกัน) มีบุตร 2 คน

ชื่อบุตร :
1. ม.ล.ปรมาภรณ์ เทวกุล (เปรม)

2. ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล (ปลื้ม)

ภรรยาใหม่ชื่อ นางประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา มีธิดา 1 คน ชื่อ ม.ล.พุดจีบ เทวกุล

การศึกษา และดูงาน

- มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคารและการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุาฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- 14 สิงหาคม 2551 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- 18 ธันวาคม 2533 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- 10 กรกฎาคม 2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- 22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 11 ต.ค.2536)

- 17 เมษายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- 14 มิถุนายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- 3 ธันวาคม 2539 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ

- 31 พฤษภาคม 2544 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ลาออก 7 ต.ค.2549)

ตำแหน่งอื่น

- 2535 กรรมการธนาคารกรุงไทย

- 15 มกราคม 2535 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

- 10 สิงหาคม 2536 กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร

- 13 ตุลาคม 2536 กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ลาออก)

- 10 ตุลาคม 2538 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- 10 ตุลาคม 2541 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- 16 ธันวาคม 2543 กรรมการข้าราชการพลเรือน

- 12 มิถุนายน 2544 กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี (ต่ออีกวาระหนึ่ง)

- 13 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

- กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)

- 30 กรกฎาคม 2546 กรรมการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์

- 7 กรกฎาคม 2546 กรรมการข้าราชการพลเริือน

- กรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยตำแหน่ง

- 22 สิงหาคม 2548 กรรมการข้าราชการพลเรือน

- 26 กันยายน 2549 ประธานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

24 กันยายน 2549 กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

8 ตุลาคม 2549 ประธานกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

8 ตุลาคม 2549 ประธานกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

3 พฤศจิกายน 2549 กรรมการส่งเสริมการลงทุนตำแหน่งทางการเมือง

8 ตุลาคม 2549 รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 1 มี.ค.2550)

8 ตุลาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ลาออก 1 มี.ค.2550)

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement