ประวัติวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ข้อมูลล่าสุดของวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 ส.ค. 2490
อายุ 73 ปี
แม้เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว ล่าสุดได้มาร่วมบรรยาย "ระบบยุติธรรมกับทางรอดของประเทศไทย" ออกมาโต้แย้งอีกฝ่ายที่ประกาศไม่รับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่มาส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 โดยย้ำชัดๆว่า ร่างดังกล่าวไปต่อไม่ได้แล้ว และรัฐสภาไม่สามารถที่จะดึงดันโดยใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 151 และเป็นหน้าที่ป.ป.ช.จะเอาผิด 312 ส.ส.และส.ว.ร่วมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ
พร้อมมีบทสรุป วันนี้ก้าวย่างของรัฐบาลไม่ต่างจากก้าวย่างของฮิตเลอร์ ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติที่ควรตรวจสอบฝ่ายบริหาร กลับกลายเป็นลูกน้องของฝ่ายบริหาร ใช้เสียงข้างมาก จะทำอะไรก็ได้ จะระยำตำบอนที่ไหนก็ได้ ซึ่งมันไม่ใช่ในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเสียงข้างมาก หรือเสียงน้อย ทุกคนต้องมีวินัยต้องรักษากฎกติกาบ้านเมือง ต้องฝึกกันใหม่ในเรื่องการมีวินัยอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เด็ก เป็นการจี้สำนึกของนักการเมืองทั้งหลาย.

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

วันเดือนปีเกิด : 5 สิงหาคม 2490

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
- 1 ตุลาคม 2533 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- 1 มีนาคม 2534 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3
- 3 พฤษภาคม 2536 รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3
- 1 ตุลาคม 2538 อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 8
- 1 ตุลาคม 2539 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2545 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2547 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
- 1 ตุลาคม 2548 ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2549 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา (เกษียณ 1 ต.ค.2550)
- 2550 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 4
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement