ประวัติสามารถ ราชพลสิทธิ์ ข้อมูลล่าสุดของสามารถ ราชพลสิทธิ์
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สามารถ ราชพลสิทธิ์

สามารถ ราชพลสิทธิ์

สามารถ ราชพลสิทธิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
นานทีปีหนถึงได้เห็น"ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์"ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ เข้ามาหานักข่าว โดยหนล่าสุดโร่เข้ามาร้องทุกข์ที่กำลังร้อนใจ เจอภัยบนโลกออนไลน์ ถูกอ้งชื่อไถตังค์ ทั้งที่ระดับประธาน กมธ.แก้ปัญหาหนี้สินแห่งชาติของสภาฯ "ดร.สามารถ"ไม่หยิบยืมซี้ซั้วอยู่แล้ว

ชื่อ ดอกเตอร์ สามารถราชพลสิทธิ์

ชื่อคู่สมรส อุบลวรรณ

นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุวรรณเดช

จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน ชื่อ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

การศึกษา และดูงาน ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง เอไอที

ปริญญาเอกวิศวกรรมโยธา สาขาการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 1 พรรคประชาธิปัตย์

1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ 6 กันยายน 2547 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธา

1 มีนาคม 2549 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

ตำแหน่งอื่นๆ กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 1 พรรคประชาธิปัตย์

27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ