ประวัติสวิจักร์ โลจายะ ข้อมูลล่าสุดของสวิจักร์ โลจายะ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สวิจักร์ โลจายะ

สวิจักร์ โลจายะ

สวิจักร์ โลจายะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เรื่องธุรกิจอสังหาฯ ขอให้บอก เพราะเชี่ยวชาญสุดๆกับการบริหารงานแบบนี้ ไม่งั้นคงไม่ได้เป็นถึงกรรมการบริหารบริษัทพร๊อพเพอร์ตี้ แพลนเนอร์ ได้อย่างแน่นอน

ชื่อ-สกุล : นาย สวิจักร์ โลจายะ

ชื่อคู่สมรส : มธุรส ฤชุพันธ์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- กรรมการบริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ แพลนเนอร์ จำกัด

เครื่องราช :

- 5 พฤษภาคม 2550 ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) สืบตระกูล นายสมชาติ โลจายะ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement