ประวัติประสาร ไตรรัตน์วรกุล ข้อมูลล่าสุดของประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 20 ส.ค. 2495
อายุ 69 ปี
เรื่องร้อน ๆ ปมเงินบาทแข็ง ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความปวดหัวกับรัฐบาลและทีมเศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุด เอกชนก็เริ่มที่จะอดรนทนไม่ไหว อยากจะเข้าไปหารือ กับ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหาทางแก้ปัญหา เพราะปัจจุบันกระทบกับการส่งออกเป็นอย่างมาก ขณะที่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.คลัง ก็ยังปฏิเสธ หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีปลด ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ….

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

วันเดือนปีเกิด : 20 สิงหาคม 2495

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน (ชายทั้งหมด) ของนายบักเท้ง และนางเต้สี (เสียชีวิต)
- ชื่อพี่น้อง
1. นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล สมรสกับ ทพญ.ชุติมา
2. นายประสิทธิ์ ไตรรัตน์วรกุล
3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล สมรสกับ นิศารัตน์ มีบุตรชาย 2 คน
4. นายประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล สมรสกับ ชญาภา
- ภรรยาชื่อนางนิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล สมรส 20 ก.ค.2534
- มีบุตร 2 คน ชื่อ
1. ด.ช.ตรัยวัชร์ ไตรรัตน์วรกุล
2. ด.ช.ประวรรตน์ ไตรรัตน์วรกุล

การศึกษา และดูงาน :
ปี 2524 ปริญญาเอก Mathematical Analysis Harvard Business School
ปี 2521 ปริญญาโท Master of industrial Engineering A.I.T. M.B.A. ที่ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา (ทุนพระราชทานอานันทมหิดล)
ปี 2519 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย
ปี 2517 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก (ติดบอร์ดแผนกวิทยาศาสตร์อันดับ 9)
ประถมศึกษาปีที่ 5-7 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางแค
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทปัญญา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 30 กรกฎาคม 2546
กรรมการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์
- 2 เมษายน 2547
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 1 ตุลาคม 2553
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ตุลาคม 2530
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 1 ตุลาคม 2531
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2539
รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11 มกราคม 2543
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หมดวาระ 27 ธ.ค.2546)
- 1 ตุลาคม 2553
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน นางธาริษา วัฒนเกส ที่จะดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2553)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 3 กุมภาพันธ์ 2541
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 12 มิถุนายน 2544
กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
- 12 มิถุนายน 2544
กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- 14 มกราคม 2546
กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.)
- 30 กรกฎาคม 2546
กรรมการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์
- 2 เมษายน 2547
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement