ประวัติพฤภัทร โลจายะ ข้อมูลล่าสุดของพฤภัทร โลจายะ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พฤภัทร โลจายะ

พฤภัทร โลจายะ

พฤภัทร โลจายะ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
สามีเก่งคนเดียวได้ที่ไหน เพราะภรรยาสุดสวยอย่างสาวแพนเองก็ไม่น้อยหน้า เรียกว่าเป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบในวงสังคมชั้นสูงอีกตระกูลหนึ่งทีเดียว

ชื่อ-สกุล : นาง พฤภัทร โลจายะ

ชื่อเล่น : แพน

นามแฝง/ฉายา : พฤภัทร อัตตะนันทน์

บิดา : พ.อ.พิพัฒน์พงษ์ อัตตะนันทน์

มารดา : นางดาราณี อัตตะนันทน์

การศึกษา และดูงาน :

- นักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ J.L.Lellogg Graduate School of Mangement of Northwestern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA ภาคการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- แผนกบริหารการเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
- Graduate Trainee ของ Deutsche Bank,AG Bangkok
- Senior Analyst ในแผนก Global Market ประเทศอังกฤษ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement