ประวัติอัญจลา จารุมิลินท ข้อมูลล่าสุดของอัญจลา จารุมิลินท
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อัญจลา จารุมิลินท

อัญจลา จารุมิลินท

อัญจลา จารุมิลินท

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงคนนี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนามาโดยตลอด จนตอนนี้ก้าวมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทับทองอย่างเต็มตัวแล้ว..

ชื่อ-สกุล: ดร. อัญจลา จารุมิลินท

ชื่อคู่สมรส : นายสมพันธ์ จารุมิลินท

การศึกษา และดูงาน :

-ปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา ประเทศหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกประถมวัย-ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนทับทอง
-รองประธานฝ่ายวิชาการ บริษัท กลุ่มการศึกษานานาชาติ (กรุงเทพ) จำกัด หรือ Internationl Education Group
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement