ประวัติไชยยศ จิรเมธากร ข้อมูลล่าสุดของไชยยศ จิรเมธากร
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไชยยศ จิรเมธากร

ไชยยศ จิรเมธากร

ไชยยศ จิรเมธากร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 16 ก.ค. 2503
อายุ 58 ปี
ตัดขาดหันไปร่วมกิจกรรมกับพรรคภูมิใจไทย ล่าสุดพรรคเพื่อแผ่นดินมีมติขับ "ไชยยศ จิรเมธากร"พ้นจากสมาชิกพรรค หลังจากกระทำผิดข้อบังคับพรรค ฐานทำให้พรรคได้รับความเสื่อมเสีย ทั้งกล่าวให้ร้ายพรรค ไม่เข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมทางการเมือง ดูเหมือนว่าจะสายไป แต่ก็ถือเป็นสัญญาณชัดเจน

ประวัติบุคคลสำคัญ
ชื่อ นาย ไชยยศ
นามสกุล จิรเมธากร
วันที่เกิด 16 กรกฎาคม 2503
บิดา นายวีระ จิรเมธากร
มารดา นางเล็กน้อย
ถิ่นกำเนิด ต. บางปลาสร้อย อ. เมือง จ. ชลบุรี
การศึกษา และดูงาน ปริญญาตรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
6 มิถุนายน 2553 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
20 มกราคม 2550 ส.ส. อุดรธานี เขต 3 พรรคเพื่อแผ่นดิน (53,517) (เลือกตั้งใหม่) (ใบเหลือง 30 ธ.ค.2551) (ยกคำร้อง 21 พ.ค.252)
1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
20 เมษายน 2552 เลขาธิการพรรคเพื่อแผ่นดิน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. อุดรธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (58,898 คะแนน)
22 มีนาคม 2535 ส.ส. อุดรธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (45,933 คะแนน)
13 กันยายน 2535 ส.ส. อุดรธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (62,078 คะแนน) (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
5 ตุลาคม 2535 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์)
19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ และตรวจรายงานการประชุม
20 พฤศจิกายน 2540 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์)
6 มกราคม 2544 ส.ส. อุดรธานี เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
12 มิถุนายน 2544 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการคมนาคม คนที่ 1
15 มีนาคม 2548 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพินิจ จารุสมบัติ)
26 เมษายน 2548 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
13 กันยายน 2548 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
8 พฤศจิกายน 2548 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายพินิจ จารุสมบัติ)
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
25 กันยายน 2550 รองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน (ลาออก 4 มี.ค.2551)
20 มกราคม 2550 ส.ส. อุดรธานี เขต 3 พรรคเพื่อแผ่นดิน (53,517) (เลือกตั้งใหม่) (ใบเหลือง 30 ธ.ค.2551) (ยกคำร้อง 21 พ.ค.252)
18 กุมภาพันธ์ 2551 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 6
27 มีนาคม 2551 โฆษกพรรคเพื่อแผ่นดิน
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการอุตสาหกรรม
1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
20 เมษายน 2552 เลขาธิการพรรคเพื่อแผ่นดิน
6 มิถุนายน 2553 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement