ประวัติพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ข้อมูลล่าสุดของพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

เพศ ชาย
วันที่เกิด 21 ก.พ. 2502
อายุ 59 ปี
วันก่อน"พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค"รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธกดดันอัยการเร่งฟ้องคดีแดง พร้อมยืนยันไม่แทรกแซงเด็ดขาด ยืนยันไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นการแจ้งเตือนกันในหน่วยงานราชการ จึงไม่มีอะไรตื่นเต้น ก่อนตบท้ายด้วยการบอกว่ากับอัยการสูงสุดนั้นเข้าใจกันดี

ชื่อ นาย พีระพันธุ์
นามสกุล สาลีรัฐวิภาค
วัน ที่เกิด 21 กุมภาพันธ์ 2502
บิดา พล.ท.ณรงค์
มารดา นางโสภาพรรณ
ชื่อคู่สมรส สุนงค์
นามสกุลเดิมของคู่สมรส ปิยะอุย
จำนวนบุตร-ธิดา 4 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. น.ส.ชลิตา สาลีรัฐวิภาค (มิ้นท์)
2. นายภัทร สาลีรัฐวิภาค
3. น.ส.(นก) ฝาแฝด
4. น.ส.(นัท) ฝาแฝด

การ ศึกษา และดูงาน ปี 2519 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ปี 2524 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2525 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปี 2527 ปริญญาโท ทางด้านกฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลัยทูเลน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2528 ปริญญาโท ทางด้านกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยทูเลน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2534 หลักสูตรกฎหมายทะเล จัดโดยองค์การสหประชาชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (113,146 คะแนน)
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการทหาร
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ 1 เมษายน 2532 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
6 ตุลาคม 2535 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย
28 กันยายน 2536 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2 กันยายน 2539 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ลาออก)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. กทม. เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
15 พฤศจิกายน 2540 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายศุภชัย พานิชภักดิ์)
6 มกราคม 2544 ส.ส. กทม. เขต 11 พรรคประชาธิปัตย์ (30,466 คะแนน)
12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการทหาร
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (113,146 คะแนน)
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการทหาร

เครื่องราช ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement