ประวัติก่อแก้ว พิกุลทอง ข้อมูลล่าสุดของก่อแก้ว พิกุลทอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ก่อแก้ว พิกุลทอง

ก่อแก้ว พิกุลทอง

ก่อแก้ว พิกุลทอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 มี.ค. 2508
อายุ 56 ปี
หลังจากศาลอาญายกคำร้องขอประกันตัว นายก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำ นปช. และ ส.ส.เพื่อไทย จำต้องนอนคุกต่อ อย่างไรก็ตาม นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ก็มีความหวังว่าในการยื่นอุทธรณ์ และคาดหมายว่า หากมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ นายก่อแก้ว จะได้ออกมาทำหน้าที่ ส.ส.ในรัฐสภา ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : ก่อแก้ว พิกุลทอง

วันเดือนปีเกิด : 27 มีนาคม 2508

การศึกษา :
- ปี 2542 ปริญญาโท MBA International Program จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยม)
- ปี 2531 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยม)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการพรรคไทยรักไทย
- ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย (บัญชีที่ 3) อันดับที่ 4 ก่อนการเลือกตั้งปี 2548
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- กรรมการผู้ชำระบัญชีองค์การผู้อำนวยการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
- 2 สิงหาคม 2548
กรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
- 2548
รักษาการผู้อำนวยการ ร.ส.พ.
ที่ปรึกษาบริษัทบริษัท เพื่อนพ้องน้องพี่ จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement