ประวัตินิตย์สินี จิราธิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของนิตย์สินี จิราธิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นิตย์สินี จิราธิวัฒน์

นิตย์สินี จิราธิวัฒน์

นิตย์สินี จิราธิวัฒน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อีก 1 สาวแห่งตระกูลห้างเซ็นทรัล ที่ช่วงนี้คงต้องช่วยผนึกกำลังฝ่าวิกฤติให้ผ่านพ้นได้ด้วยดี หลังธุรกิจได้รับผลกระทบหนักจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา

ชื่อ : นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์

ชื่อเล่น : นิตย์

นามแฝง/ฉายา : นิตย์สินี โฮ

บิดา : นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

มารดา : นางวนิดา จิราธิวัฒน์

ชื่อคู่สมรส : M.r Henry Ho

ประวัติครอบครัว :

เป็นธิดาคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายสัมฤทธิ์ กับนางวนิดา จิราธิวัฒน์
ชื่อพี่น้อง 1. พ.ญ.สุวิมล ฮิลล์ (หล่าน) สมรสกับ Dr.Michael C.Hill
2. นางอรุณี ชาน (ยี) สมรสกับ Mr.Peter w.f.Chan มีบุตร 2 คน
3. นางยุวดี พิจารณ์จิตร (ตา) สมรสกับ นายวรชัย พิจารณ์จิตรมีบุตร 3 คน
4. นางนิตย์สินี โฮ (นิตย์) สมรสกับ M.r Henry Ho มีบุตร 2 คน
5. นางสิริเกศ จิรกิติ (อ้อย) สมรสกับ นายประเสริฐ จิรกิติมีบุตร 2 คน
6. น.ส.เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ (แอ๊ด)
7. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (ตุ้น) มีบุตร 3 คน
8. นายทศ จิราธิวัฒน์ (ซัง) สมรสกับ ศุกตา หาญอุตสาหะ มีบุตร 2 คน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินค้าบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement