ประวัติสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ข้อมูลล่าสุดของสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 2 พ.ค. 2500
อายุ 64 ปี
จากมติป.ป.ช.6 ต่อ 2 ฟัน "หมอเลี๊ยบ" สมัยนั่งรมว.ไอซีที เมื่อปี 47 พร้อมผู้เกี่ยวข้อง มีความผิด ม.157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเซ็นแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมเอื้อบริษัทชินคอร์ปฯ ตามที่คตส.ฟ้องเมื่อปี 51  และได้มีการส่งอัยการสูงสุด ฟ้องศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วย และล่าสุดประชุมวุฒิสภาได้นัดประชุมวันที่ 6 ก.ย.นี้ เพื่อดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270  

งานนี้ "หมอเลี๊ยบ" ต้องลุ้นว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร โดยเจ้าตัวยืนยันมาตลอด ไม่ได้ทำให้รัฐเสียประโยชน์ แต่กลับได้ประโยชน์จากการที่มีดาวเทียมเพิ่มขึ้น อีกทั้งระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้ ได้สอบถามความถูกต้องไปยังอัยการสูงสุด ซึ่งได้คำตอบกลับมาว่าเป็นอำนาจของกระทรวงไอซีที่ใช้ดุลยพินิจ พร้อมยืนยันว่าเรื่องทั้งหลายสามารถพิสูจน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร?...


ชื่อ นายแพทย์ สุรพงษ์

นามสกุล สืบวงศ์ลี

ชื่อเล่น เลี๊ยบ นามแฝง/ฉายา หมอเลี๊ยบ

วันที่เกิด 2 พฤษภาคม 2500

บิดา นายสุจินต์ สืบวงศ์ลี

มารดา นางวราภรณ์

ถิ่นกำเนิด จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อคู่สมรส ปราณี

จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 2 คน ธิดา 1 คน
1. น.ส.ณิชา สืบวงศ์ลี (ปุย)
2. นายภูพงษ์ สืบวงศ์ลี (ปิง)
3. ด.ช.นิปุณ สืบวงศ์ลี (ปุณ)

การศึกษา และดูงาน 2521 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2523 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ด้านเวชศาสตร์ป้องกันแพทยสภา
2529 อนุมัติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ - ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
- เลขาธิการพรรคแนวร่วมมหิดล
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
- อาจารย์ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- กรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการแพทยสภา
- บรรณาธิการวารสารคลีนิค มูลนิธิหมอชาวบ้าน
- บรรณาธิการแพทยสภาสาร
- ผู้ก่อตั้งและบริหารบริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งทางการเมือง 2541 สมาชิกพรรคไทยรักไทย (ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปี 2541)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. (สอบตก) กรุงเทพมหานคร เขต 8 (ธนบุรี-คลองสาน) พรรคพลังธรรม
- กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการ พรรคไทยรักไทย
- กรรมการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข พรรคไทยรักไทย
17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พ้น 3 ต.ค.2545)
27 มกราคม 2545 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
26 มีนาคม 2548 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 6
8 สิงหาคม 2548 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
25 สิงหาคม 2550 เลขาธิการพรรคพลังประชาชน
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 4 พรรคพลังประชาชน (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคพลังประชาชน 2 ธ.ค.2551)
6 กุมภาพันธ์ 2551 รองนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
6 กุมภาพันธ์ 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
26 กุมภาพันธ์ 2551 รองประธานกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยาน
26 กุมภาพันธ์ 2551 รองประธานกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน
26 กุมภาพันธ์ 2551 รองประธานกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน
26 กุมภาพันธ์ 2551 รองประธานกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้
26 กุมภาพันธ์ 2551 รองประธานกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
12 มิถุนายน 2551 กรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.)
19 สิงหาคม 2551 รองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.)

เครื่องราช 5 ธันวาคม 2545 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement