ประวัติธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ข้อมูลล่าสุดของธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย

ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย

ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย

เพศ หญิง
วันที่เกิด 5 พ.ค. 2495
อายุ 66 ปี
ในฐานะส.ว.ภูเก็ต และประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เฉ่งมาตรการฟื้นฟูท่องเที่ยวรัฐบาลไร้น้ำยา ไม่พอใจที่รัฐบาลออกมาตรการฟื้นฟูท่องเที่ยว เอาใจพวกราชประสงค์ ส่วนต่างจังหวัดรอวันตาย อัดรมว.-ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว อยู่แต่ในกระทรวง ไม่เคยลงพื้นที่รับฟังปัญหา

ขณะนี้โรงแรมระดับใหญ่เป็นร้อยๆ แห่งไม่มีแขกเข้ามาพัก ซึ่งอีกไม่นานพนักงานจะต้องถูกปลดก่อน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย มาตราภาษีค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์ ที่ให้นำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดานั้น ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เพราะคนไทยที่เที่ยวในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัว ขับรถไปเอง หาที่พักเอง จะไม่ซื้อแพ็คเกจทัวร์ ยกเว้นถ้าไปเที่ยวต่างประเทศจึงจะซื้อแพ็กเกจ

ปัญหาการท่องเที่ยวต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการโปรโมต การจัดเเคมเปญ แต่รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการตรงนี้ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ไม่เคยรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ

ชื่อ-สกุล: นาง ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย

วันที่เกิด : 5 พฤษภาคม 2495

บิดา นายอ๋องเต็กเส็ง แซ่อ๋อง

มารดา นางสอชิม ตัณฑเวส

ถิ่นกำเนิด จ.ภูเก็ต

ชื่อคู่สมรส นายปมุข นามสกุลเดิมของคู่สมรส อัจฉริยะฉาย

การศึกษา :

ปี 2521 ปริญญาโททางด้าน Master of Public Administration The University of Manila
ปี 2519 ปริญญาตรีทางด้าน Business Administration (BA) จาก The University of Manila
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดภูเก็ต
2 พฤษภาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ผู้พิพากษาสมทบจ.ภูเก็ต คดีเยาวชนเเละครอบครัว
2522-2537 รองประธานสภา จ.ภูเก็ต/สจ.ภูเก็ต
- รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กเเละเยาวชนสถานพินิจ จ.ภูเก็ต
- อดีตอาจารย์วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์
- เจ้าของกิจการโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป

ตำแหน่งทางการเมือง :

19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดภูเก็ต (34,142)
2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดภูเก็ต (39,375)
2 พฤษภาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement