ประวัติองอาจ คล้ามไพบูลย์ ข้อมูลล่าสุดขององอาจ คล้ามไพบูลย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

องอาจ คล้ามไพบูลย์

องอาจ คล้ามไพบูลย์

องอาจ คล้ามไพบูลย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 ก.พ. 2497
อายุ 67 ปี
ตั้งป้อมอัดรัฐบาลเต็มที่ ประเด็นจำนำข้าวเจ๊ง ยันการลดราคารับจำนำจาก 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เหลือ 1.2หมื่นบาทต่อตัน จนชาวนาเตรียมตบเท้าบุกกรุงเรียกร้องให้ทบทวน งานนี้ "องอาจ"ได้ทีบี้หนัก ขอให้ "นายกฯปู" อย่าปิดหูปิดตา ยอมรับความจริงกับปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้น มีการเล่นแร่แปรธาตุจนพ่อค้า นักการเมืองบางกลุ่มได้รับประโยชน์เต็มๆ ส่วนชาวนาได้ประโยชน์แค่ 30%

พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่ให้ส.ส.ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ พบว่าต้นทุนการผลิตของชาวนา ณ วันนี้ พุ่งขึ้นเกือบ 9 พันบาทต่อไร่ ตั้งแต่ค่าปุ๋ย ค่าแรง ยาฆ่าแมลง และอีกจิปาถะ ที่ได้ร่ายยาว สรุปว่า ต้นทุนทุกอย่างเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวก็เพราะพ่อค้าปรับขึ้นราคาวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆตามรายได้ของชาวนาที่เพิ่มขึ้นจากจำนำข้าวที่ขณะนั้นรับจำนำที่ 1.5หมื่บาท ดังนั้นเมื่อรัฐบาลลดราคาจำนำข้าวลง แต่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไม่ได้ลดตามทำให้ชาวนาได้รับผลกระทบเต็มๆ พร้อมเน้นว่า ก็เพราะรัฐบาลบริหารล้มเหลวนั่นเอง ตามสไตล์ถนัดของฝ่ายค้าน

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์

วันที่เกิด : 28 กุมภาพันธ์ 2497

บิดา : นายสนิท คล้ามไพบูลย์ (สวดพระอภิธรรมศพ วัดมกุฎฯ ถึง 19 มิ.ย.2546 และพระราชทานเพลิงศพ 8 ส.ค.47)

มารดา : นางวิมล คล้ามไพบูลย์

ถิ่นกำเนิด : จ.ปราจีนบุรี

ชื่อคู่สมรส : ดร.อโณทัย นามสกุลเดิมของคู่สมรส ศรีกิจจา

ประวัติครอบครัว :

- มีน้องชายชื่อ นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
- หมั้นกับ ดร.อโณทัย ศรีกิจจา บุตรี วราภรณ์ เกษรมาลัย
- หมั้น 12 พ.ย.2551 ณ ห้องออเธอร์ส เลานจ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
- เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 ก.พ.2552
- ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ฉลองสมรส ที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

การศึกษา และดูงาน :

ปี 2531 ศึกษาดูงานด้านการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลสหรัฐ)
- สัมมนาและดูงานเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเยาวชนเอเชีย (กระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น)
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
ปี 2519 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยอุ๊ปซาลา ประเทศสวีเดน
ปี 2513 ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

6 มิถุนายน 2553 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 12 พรรคประชาธิปัตย์ (110,636 คะแนน)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

15 พฤศจิกายน 2528 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตปทุมวัน
2528 ประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
2530-2532 โฆษกกรุงเทพมหานคร
2530-2532 รองประธานคณะกรรมการสามัญเศรษฐกิจ การคลัง และการส่งเสริมอาชีพสภา กทม.
- ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง
- ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไข ผังเมืองรวม กทม.
2530-2534 คณะผู้บริหารและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
5 มกราคม 2533 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2533 ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจประสานงานกรณีคนไทยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคไหลตาย) ในต่างประเทศ
2534 กรรมการนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์
5 ตุลาคม 2535 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพรเทพ เตชะไพบูลย์)
2535-2538 เลขานุการส่วนตัวนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
2536 เลขานุการสภาพรรการเมืองเสรีประชาธิปไตยเอเชีย
2537 ผู้อำนวยการศุูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. กทม. เขต 10 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม
28 พฤศจิกายน 2540 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (สุรินทร์ พิศสุวรรณ) (ลาออก 3 ส.ค.42)
6 มกราคม 2544 ส.ส. กทม. เขต 30 พรรคประชาธิปัตย์ (24,226)
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค คนที่ 2
20 เมษายน 2546 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. กทม. เขต 30 พรรคประชาธิปัตย์ (30,995)
5 มีนาคม 2548 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการแรงงาน
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 12 พรรคประชาธิปัตย์ (110,636 คะแนน)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
6 มิถุนายน 2553 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งอื่นๆ :

2527 อาจารย์พิเศษ ที่มหาวิทยาลัยโซเฟีย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2530 ผู้อำนวยการสมาคมเยาวชนแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักจัดรายการวิทยุทางคลื่น เอฟเอ็ม 102.5 เมกะเฮิรตซ์

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement