ประวัติธนทัต ชวาลดิฐ ข้อมูลล่าสุดของธนทัต ชวาลดิฐ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธนทัต ชวาลดิฐ

ธนทัต ชวาลดิฐ

ธนทัต ชวาลดิฐ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ทำธุรกิจด้านการส่งออกเฟอร์นิเจอร์มานมนาน จนติดตลาดไปทั่วโลก แบบนี้แหละถึงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องในตระกูล ตามประสาลูกคนโตที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงนี่เอง

ชื่อ : นายธนทัต ชวาลดิฐ

บิดา : นายสุรพล ชวาลดิฐ

มารดา : นางสรญา ชวาลดิฐ

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรชายคนโต ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของ นายสุรพล และนางสรญา ชวาลดิฐ

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ที่ปรึกษา ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัท เอส.บี เฟอร์นิเจอร์
- กรรมการบริหาร บริษัท เอส.บี อุตสาหกรรมครื่องเรือน จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement