ประวัติชวรัตน์ ชาญวีรกูล ข้อมูลล่าสุดของชวรัตน์ ชาญวีรกูล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 7 มิ.ย. 2479
อายุ 85 ปี
รอดสิ้นลายในวัยชรา เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติเอกลักษณ์ "ยกข้อหา" นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล จากกรณีพฤติการณ์ส่อทุจริตในการจัดสรรงบประมาณภัยแล้ง และทุจริตงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการป.ป.ช.เห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอต่อการไต่สวน ช่วยให้ "ปู่จิ้น" พ้นข้อกล่าวหาไปแบบชิวๆ

ชื่อ-สกุล : นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

ชื่อเล่น : จิ๋น

วันที่เกิด : 7 มิถุนายน 2479

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายพัด ชาญวีรกูล
- มารดา นางจุนโฮ้ว แซ่ม้า
- ภรรยาชื่อนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล
- มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล สมรสกับ สนองนุช วัฒนวรางกูร มีบุตร-ธิดา 2 คน
1. ด.ญ.นัยน์ภัค ชาญวีรกูล (ต้นสน)
2. ด.ช.เศรณี ชาญวีรกูล (เป๊ก)
2. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล
3. น.ส.อนิลรัตน์ ชาญวีรกูล สมรสกับ นายยรรยง นิติสาโรจน์ บุตร ชัยยศ-นาถฤดี นิติสาโรจน์ สมรส 26 ม.ค.2545 ที่ห้องบอลรูม โรงแรมเพนนินซูล่า

การศึกษา :
- ปี 2549
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2534
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 3)
- ปี 2509
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เรียน 7 ปี)
- สอบเทียบมัธยม 8 (ม.8)
- มัธยม 1-7 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจีน สหคุณศึกษา สุริวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 20 ธันวาคม 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 27 กุมภาพันธ์ 2552
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ปี 2505
ก่อตั้ง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2518
ก่อตั้งบริษัท ชิโน-ไทย เพรสเชอร์ เวสเซล จำกัด (ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ชิโน-ไทย เพรสเซอร์ เวสเซล แอนด์ไอออน เวิร์คส์ จำกัด ในปี 2532 )
- ปี 2520
ก่อตั้ง บริษัท ซิโน-ไทย คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2527
ก่อตั้ง บริษัท ซิโน-ไทย เรียลเอสเตท จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น HTR คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- ประธานกรรมการบริษัท HTR คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รองประธานกรรมการ บงล.กรุงไทย
- กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ เวิร์ค (สยาม) จำกัด
- กรรมการบริษัท ฟีนิคซ์ พัลฟ์ จำกัด (มหาชน)
- กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ปาปัวนิวกินี ประจำประเทศไทย
- รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมการก่อสร้างไทย
- สมาชิกสมาคมการก่อสร้างไทย
- ประธานคณะทำงาน ชุด WGIC (Working Group of Industrial Cooperation) ของสมาคมพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาเซียน
- นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย สาขาป้อมปราบฯ
- ปี 2535-2537
กรรมการธนาคารกรุงไทย
กรรมการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
- 26 กุมภาพันธ์ 2551
กรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- 3 กุมภาพันธ์ 2552
กรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

ตำแหน่งทางการเมือง :
- 17 ธันวาคม 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ชวน 4-2537-2538) (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 29 พฤศจิกายน 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ-2539-2540) - 1 พฤศจิกายน 2543
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (นายสนิท วรปัญญา) พ้นจากตำแหน่ง 13 มี.ค.2544
- 6 กุมภาพันธ์ 2551
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- 23 พฤษภาคม 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ้น 2 ส.ค.2551)
- 2 สิงหาคม 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
- 24 กันยายน 2551
รองนายกรัฐมนตรี
- 2 ธันวาคม 2551
รักษาการ นายกรัฐมนตรี (แทนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
- 20 ธันวาคม 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 27 กุมภาพันธ์ 2552
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement