ประวัติจรัล ดิษฐาอภิชัย ข้อมูลล่าสุดของจรัล ดิษฐาอภิชัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จรัล ดิษฐาอภิชัย

จรัล ดิษฐาอภิชัย

จรัล ดิษฐาอภิชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 ก.ค. 2490
อายุ 73 ปี
ยอมรับว่าการชุมนุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งนักธุรกิจ และอดีตนักการเมือง เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ การชุมนุมครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต้องใช้เวลาอีกนานในการฟื้นความเชื่อมั่นให้กับประเทศรวมทั้งงบประมาณจำนวนมาก...

ชื่อ นาย จรัล ดิษฐาอภิชัย

วันที่เกิด 6 กรกฎาคม 2490

บิดา นายเฮี้ยน ดิษฐาอภิชัย

มารดา นางหุบ

การศึกษา และดูงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนพัทลุง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แห่ง ชาติ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาเอก ทางปรัชญาการเมืองของมหาวิทยาลัยปารีส 1 ซอร์บอน ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่งหน้าที่ อาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
กรรมการวางแนวปฏิบัติและแผนแม่บททางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 กรกฎาคม 2544 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (พ้น 27 ก.ย.2550)
รักษาการกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ
11 กรกฎาคม 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement