ประวัติเลิศรัตน์ รัตนวานิช ข้อมูลล่าสุดของเลิศรัตน์ รัตนวานิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เลิศรัตน์ รัตนวานิช

เลิศรัตน์ รัตนวานิช

เลิศรัตน์ รัตนวานิช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 2 เม.ย. 2490
อายุ 72 ปี
รับอาสาทำหน้าที่เป็นกาวใจ ประสานเพื่อให้เกิดการเจรจาระหว่าง นายกรัฐมนตรี และแกนนำกลุ่มเสื้อแดง จนได้รับคำตอบจากกลุ่มเสื้อแดงว่าพร้อมจะกลับเข้าสู่การเจรจา แต่ยังคงยืนยันจะยังไม่ยอมสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ส่วนรายละเอียดข้อเรียกร้องในทางลับอื่น ๆ ปลีกย่อย นั้น จะได้มีการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ต่อไป

ซึ่งก็คงต้องไปลุ้นกันต่อไปว่า นายกรัฐมนตรี จะรับเงื่อนไขหรือไม่ เพราะรัฐบาลยืนยันมาตลอดว่า พร้อมจะเจรจาเช่นกัน แต่ทางฝ่ายเสื้อแดง จะต้องยอมสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์เสียก่อน

อย่างไรก็ดี กาวใจชั้นดีผู้นี้ ก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องระทึกขวัญ ในขณะแถลงผลการหารือต่อหน้ากลุ่มม็อบเสื้อแดง ที่ราชประสงค์​เหมือนกัน เพราะทันที ที่พูดประโยคว่า " ไม่เชื่อว่าทหารจะตั้งใจ ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย ในการเข้ากระชับพื้นที่การชุมนุม ในช่วงที่ผ่่านมา " ก็ถูกบรรดาม็อบเสื้อแดงโห่ไล่ พร้อมแสดงอาการโกรธกริ้ว ยกเท้าตบ หัวใจตบ ระดมตบไล่ เสียงดังสนั่น หนำซ้ำยังมีบางราย โกรธแค้นจัดถึงขั้นข่มขู่จะทำร้าย ทั้งกาวใจและคณะผู้ติดตามกาวใจ ที่เป็นถึงสมาชิกวุฒิสภา ทำให้คณะกาวใจต้องยุติการแถลงข่าวโดยทันที พร้อมทั้งต้องให้บรรดาการ์ด นปช. คุ้มกันพาตัวออกจากพื้นที่ชุมนุมโดยเร่งด่วน

ชื่อ-นามสกุล : พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

วันเดือนปีเกิด : 2 เมษายน 2490

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายบุญเที่ยง รัตนวานิช
- มารดา นางเย็นใจ รัตนวานิช
- เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน
ชื่อพี่น้อง
1. พล.ท.ชัยรัตน์ รัตนวานิช สมรสกับ หรรษา
2. พ.ญ.ปิยรัตน์ นิวาตวงศ์ สมรสกับ นพ.เพรา
3. พล.ต.ท.เทพรัตน์ รัตนวานิช สมรสกับ สุเนตร
4. น.ส.นุชรัตน์ รัตนวานิช
5. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมรสกับ มยุรพันธ์ ขัตพันธ์
6. พล.อ.ท.บุรีรัตน์ รัตนวานิช
- คู่สมรส มยุรพันธ์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส ขัตพันธ์
- จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.สุวลักษณ์ รัตนวานิช (อุ้ม)
2. นายภูรีรัตน์ รัตนวานิช (อาร์มี่)
3. น.ส.โสมรัศมิ์ รัตนวานิช (เอมี่)

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2507
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- ปี 2509
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 7
- ปี 2510
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 18
- ปี 2521
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 56
- ปี 2516
ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา เอ็มไอที, สหรัฐอเมริกา
- ปี 2523
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
- ปี 2524
ปริญญาโท การบริหาร มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย
- ปี 2546
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 19 กุมภาพันธ์ 2551
สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาครัฐ
- 2 พฤษภาคม 2551
ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
- 2 พฤษภาคม 2551
กรรมาธิการการท่องเที่ยว

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2516-2519
อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- 2524-2525
อาจารย์ส่วนวิชายุทธวิธีโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- 2525-2526
รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 112
- 2526-2528
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 112
- 2528-2530
เสนาธิการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพภาคที่ 1
- 2530-2531
รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพภาคที่ 1
- 17 ตุลาคม 2531
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
- 2 ตุลาคม 2532
เสนาธิการกองพลพัฒนา 1
- 27 กรกฎาคม 2535
ราชองครักษ์เวร
- 11 กรกฎาคม 2538
นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
- 1 เมษายน 2536
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
- 1 ตุลาคม 2541
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
- 1 ตุลาคม 2543
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- 1 ตุลาคม 2544
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
- 1 ตุลาคม 2545
รองเสนาธิการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2546
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
- 1 เมษายน 2547
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
- 1 ตุลาคม 2547
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2548
เสนาธิการทหาร
- 1 ตุลาคม 2549
จเรทหารทั่วไป (เกษียณ 1 ต.ค.2550)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- เลขาธิการสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายทหารคนสนิทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 17 มกราคม 2538
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์
- 12 พฤศจิกายน 2539
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์
- 21 ตุลาคม 2540
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์
- 2 ธันวาคม 2540
กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 16 มีนาคม 2542
กรรมการองค์การสวนสัตว์
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย (กปอ.)
- 18 กันยายน 2544
กรรมการองค์การสวนสัตว์ (แทนนายสุรัฐ ศิลปอนันต์)
- 23 ธันวาคม 2546
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 19 ธันวาคม 2546
ราชองครักษ์พิเศษ
- 28 กันยายน 2548
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- 5 ตุลาคม 2550
กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 16 ตุลาคม 2550
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ลาออก)
- 19 กุมภาพันธ์ 2551
สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาครัฐ
- 2 พฤษภาคม 2551
ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
- 2 พฤษภาคม 2551
กรรมาธิการการท่องเที่ยว

ยศหรือขั้น :
- 1 ตุลาคม 2541 พลโท
- 1 ตุลาคม 2546 พลเอก

เครื่องราช :
- ปี 2523
รางวัลไอเซนฮาวร์วอร์ด จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา ในฐานะนักเรียนต่างชาติสอบได้ที่ 1 ซึ่งนับเป็นนายทหารไทยคนแรก
- ปี 2532
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- ปี 2535
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- ปี 2538
รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม จากมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร
- ปี 2542
มหาวชิรมงกุฎ
- ปี 2548
ครอบครัวดีเด่น เพื่อนร่วมรุ่น

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement