ประวัติวาณิช จรุงกิจอนันต์ ข้อมูลล่าสุดของวาณิช จรุงกิจอนันต์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วาณิช จรุงกิจอนันต์

วาณิช จรุงกิจอนันต์

วาณิช จรุงกิจอนันต์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 ส.ค. 2491
อายุ 70 ปี
นักเขียนรุ่นใหญ่ชื่อก้องอีกคนหนึ่งของเมืองไทย มีผลงานเขียนมากมายอาทิ เรื่อง แม่เบี้ย และเลาะยุโรป ได้รับรางวัลซีไรต์จากงานเขียนเรื่อง ซอยเดียวกัน เมื่อปี 2527 ล่าสุด เสียชีวิตด้วยโรคลูคีเมียเฉียบพลันตั้งศพวัดธาตุทอง...

ชื่อ-สกุล : -วาณิช จรุงกิจอนันต์

ภูมิลำเนา : -สุพรรณบุรี

สัญชาติ : -ไทย

วันเกิด : -9 สิงหาคม 2491

ประวัติครอบครัว : -เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 5 คน

-ภรรยาชื่อ นางทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์

-มีบุตรสาว 1 คน

การศึกษา : -ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

-ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร

-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปลาม้า สงสุมาลย์ผดุงวิทย์

-ประถมศึกษาที่อำเภอบางปลาม้า

อาชีพ : -นักเขียน

ผลงาน : -ผลงานเขียนเรื่อง แม่เบี้ย

-ผลงานเขียนเรื่อง ซอยเดียวกัน

-ผลงานเขียนเรื่อง เลาะยุโรป

-ผลงานเขียนเรื่อง ลูกเสือหาเหยื่อให้แม่

-ผลงานเขียนเรื่อง แม่หนูผู้กล้าหาญ

-ผลงานเขียนเรื่อง เขี้ยวสิงโต

รางวัลที่ได้รับ : -ซีไรต์ พ.ศ. 2527 จากงานเขียนเรื่อง ซอยเดียวกัน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement