ประวัติกอบชัย จิราธิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของกอบชัย จิราธิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กอบชัย จิราธิวัฒน์

กอบชัย จิราธิวัฒน์

กอบชัย จิราธิวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ชวนกันประแป้งแต่งตัวจัดเต็มรองานฉลองงานเปิดโฉมใหม่อย่างเป็นทางการวันอาทิตย์ 28 สิงหาคมนี้กันแล้ว เหลือเวลาอีกไม่กี่วันอย่างนี้คงมีคนคิดว่า บิ๊กบอสเซ็นทรัล พัฒนา “กอบชัย จิราธิวัฒน์” คงจะวิ่งวุ่นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอต เพราะต้องบริหารศูนย์การค้าในเครือตั้งกว่า 16 แห่ง แต่.. ประทานโทษค่ะ นาทีนี้ หลี ยังแอบเห็น เสี่ยกอบชัย คว้ากีตาร์ตัวโปรดมาโซโล่เพลงเพื่อชีวิตให้สมาชิกในตระกูลรำคาญ เอ๊ย! ฟังเพลินๆอยู่ตล๊อด..ตล๊อด

ชื่อ-สกุล : นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์

ชื่อคู่สมรส : นลินี อรรถกระวีสุนทร

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของ นายวันชัย และนางสุมาลี จิราธิวัฒน์
- ชื่อพี่น้อง
1. นางจินตนา บุญรัตน์ สมรสกับ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ มีบุตร-ธิดา 3 คน
2. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์
3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับนลินี อรรถกระวีสุนทร มีบุตร-ธิดา 2 คน
4. นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับสุรางค์รัตน์ วิทยะเวทิน มีบุตร-ธิดา 3 คน
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์
- ภรรยาชื่อ นางนลินี จิราธิวัตน์ มีบุตร-ธิดา 2 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา
1. ด.ช.พันธกร จิราธิวัฒน์
2. ด.ญ.นมิดา จิราธิวัฒน์

การศึกษา และดูงาน :
- MBA ที่ NORTEDAM UNIVERSITY INDIANA U.S.A. สาขา PUBLIC AD
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็ลทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็ลทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ลทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- รองประธานกรรมการ ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องครัว บริษัท เซ็ลทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาคาร และทรัพย์สิน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
- รองกรรมการผู้จัดการใญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
- ปี 2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement