ประวัติสิริเกศ จิรกิติ ข้อมูลล่าสุดของสิริเกศ จิรกิติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สิริเกศ จิรกิติ

สิริเกศ จิรกิติ

สิริเกศ จิรกิติ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผู้หญิงที่มากประสบการณ์ในเรื่องการทำงาน เข้าฝึกงานที่ห้างสรรพสินค้ามีชื่อมากทางฝั่งเวสท์ โคสท์ ของ แอล.เอ กลับมาเข้าทำงานด้านจัดซื้อที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งทุกวันนี้เธอคือเจ้าแม่แห่งเซ็นทรัลสาขาหัวหมากไปแล้ว ...

ชื่อ-สกุล : นาง สิริเกศ จิรกิติ

บิดา : นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

มารดา : นางวนิดา แซ่ด่าน

ชื่อคู่สมรส : นายประเสริฐ จิรกิติ

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายสัมฤทธิ์ และนางวนิดา แซ่ด่าน
- ชื่อพี่น้อง
1. พญ.สุวิมล ฮิล สมรสกับ Dr.Michael C.Hill
2. นางอรุณี ชาน สมรสกับ Mr.Peter w.f.Chan
3. นางยุวดี พิจารณ์จิตร สมรสกับ นายวรชัย พิจารณ์จิตร
4. นางนิตย์สินี โฮ สมรสกับ M.r Henry Ho
5. นางสิริเกศ จิรกิติ สมรสกับ นายประเสริฐ จิรกิติ มีลูกสาวชื่อ เปเป้-เปมิกา จิรกิติ
6. น.ส.เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์
7. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ มีลูกสาวชื่อ น้องพลอย-ปวัลย์ จิราธิวัฒน์
8. นายทศ จิราธิวัฒน์ สมรสกับ ศุกตา หาญอุตสาหะ
- มีน้องต่างมารดา 2 คน (กับนางกรรณิกา จิรกานต์)
1. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์ สมรสกับ สุชาดา ชูปรีชา
2. นางสกลศรี จิราธิวัฒน์ สมรสกับ นายประชุม มาลีนนท์

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากยูนิเวอร์ซิตี้ออฟ เซ้าเทิน แคลิฟอร์เนีย
- ปริญญาตรี สาขาเคมี จาก จอร์จวอชิงตัน ยูนิเวอร์ซิตี้
- ผู้ช่วยของคุณสุทธิพร จิราธิวัฒน์
- ฝึกงานที่ห้างสรรพสินค้ามีชื่อมากทางฝั่งเวสท์ โคสท์ ของ แอล.เอ เป็นเวลา1 ปี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหัวหมาก กทม.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement