ประวัติดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ข้อมูลล่าสุดของดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ยังไม่ทื้งจิตวิญญาณของความเป็นเด็กนิเทศฯ แห่งรั้วจามจุรี เพราะถึงจะมีหน้าที่ในตำแหน่งใหญ่โตของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา แต่ก็ยังหาเวลาไปเป็นEXTRA ให้กับภาพยนตร์ของGTHเป็นอาชีพเสริม...

ชื่อ-สกุล : ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาเอก สาขาสื่อสารมวลชน (บริหารงานวิทยุโทรทัศน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 19

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- เจ้าหน้าที่ บริษัท ลินตาส (ประเทศไทย)
- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กโทรนิคส์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัทซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่น ๆ :

2533 อาจารย์พิเศษสอนนิสิตปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาการพิเศษให้กับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement