ประวัติพิภพ ธงไชย ข้อมูลล่าสุดของพิภพ ธงไชย
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิภพ ธงไชย

พิภพ ธงไชย

พิภพ ธงไชย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ก.ค. 2488
อายุ 73 ปี
ดูเหมือนแผนโรดแมป 5 ข้อ สร้างความปรองดองในชาติ ของ นายกรัฐมนตรี ที่มีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อมุ่งหวังผ่อนคลายความตรึงเครียดในชาติ อันเกิดจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง จะสามารถลดอุณหภูมิความร้อนทางการเมือง ของไทยได้เพียงแค่วันเดียวเสียแล้ว ภายหลังจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ออกมาถล่มแผนดังกล่าว แบบไม่มีชิ้นดี

โดยเฉพาะนายพิภพ ธงไชย หนึ่งในแกนนำ ใช้คำพูดรุนแรงถึงขั้นต่อว่านายกรัฐมนตรี ว่าออกมาแสดงความกล้าแต่เขลา พร้อมฟันธงว่าแผนโรดแมป ของ นายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ จะทำให้ทางฝ่ายกลุ่มเสื้อแดง ได้รับชัยชนะ และซ้ำร้ายยังจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้

เพราะฉะนั้น ในเมื่อกล้าออกมาแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจอย่างรุนแรงต่อแผนโรดแมป ดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใด ในถ้อยแถลงล่าสุดของกลุ่มพันธมิตร จึงได้ระบุข้อเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมายและมีความจริงใจในการปฏิรูประเทศไทยเข้าทำหน้าที่แทน เพื่อคืนหลักนิติรัฐ คืนหลักนิติธรรม และคืนสันติสุขให้กับประชาชนชาวไทย

ชื่อ-นามสกุล : พิภพ ธงไชย

วันเดือนปีเกิด : 10 กรกฎาคม 2488

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของ จ.ส.ต.ชาญ ธงไชย และ นางระเบียบ ธงไชย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 28 มีนาคม 2548
กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ภาคประชาสังคม นอกพื้นที่

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
- 15 สิงหาคม 2548
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 26 กันยายน 2549
ที่ปรึกษาฝ่ายการเสริมสร้างสมานฉันท์และความเป็นธรรมในสังคม คณะปฏิรูปการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement