ประวัติจารุพรรณ กุลดิลก ข้อมูลล่าสุดของจารุพรรณ กุลดิลก
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จารุพรรณ กุลดิลก

จารุพรรณ กุลดิลก

จารุพรรณ กุลดิลก

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ดอกเตอร์สาวมากความสามารถที่ช่วงนี้อาจจะเห็นหน้ากันบ่อยขึ้นจากเวทีการชุมนุมของนเสื้อแดง เธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็มตัว เรียกว่าเป็นสาวที่รักประชาธิปไตย และใส่ใจต่อสังคมอย่างแท้จริง

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ จารุพรรณ กุลดิลก

ชื่อเล่น : จา

บิดา : พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

มารดา : นางกัลยา (ทับทิมโต) กุลดิลก

การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ชั้นอนุบาล)
- ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโทสาขา BIOCHEMICAL ENGINEERING (วิศวกรรมเคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัย
BIRMINGHAM ประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-อาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ปี 2547
-รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
-มีงานวิชาการและงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์มากมาย อาทิ ทุน สสส.ในโครงการจิตวิวัฒน์ (แผนงานพัฒนาจตเพื่อสุขภาพ), มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ปี 2548
-ผู้ดำเนินรายการวิทยุ อาทิ มหาประชาชน พีเพิลแชนแนลวิทยุชุมชนเสียงคนไทย
-คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์และวารสารหลายฉบับ
-ผู้ช่วยสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ประสบภัยเหตุการณ์สึนามิ จนกระทั่งพัฒนามาเป็นเครือข่ายจิตอาสาเป็นหนึ่งผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement