ประวัติเมตตา อุทกะพันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของเมตตา อุทกะพันธุ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เมตตา อุทกะพันธุ์

เมตตา อุทกะพันธุ์

เมตตา อุทกะพันธุ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นเจ้าแม่แห่งวงการสื่อสิ่งพิมพ์อีกคนของที่มีความสามารถในเรื่องการบริหารงานจนประสบความสำเร็จ ถึงทุกวันนี้เลยไม่มีใครปฏิเสธถึงความยิ่งใหญ่ของบริษัทอมรินทร์ฯ ได้ เพราะหนังสือที่วางอยู่ตามแผงทุกวันนี้เกือบทั้งหมดก็มาจากที่นี่ทั้งนั้น

ชื่อ-สกุล : นางเมตตา อุทกะพันธุ์

ชื่อเล่น : ตุ๊ก

ประวัติครอบครัว :

สามีชื่อ นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ (เสียชีวิต) มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. น.ส.ระริน อุทกะพันธุ์
2. นายระพี อุทกะพันธ์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement