ประวัติฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์

ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์

ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อนาคตการทำงานยังไปได้อีกไกล เพราะอายุเท่านี้ยังมีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทชั้นนำหลากหลายที่ เชื่อว่าอีกไม่นานผู้หยิงคนนี้คงต้องติดโผ Working Woman แห่งวงการไฮโซด้วยแน่นอน

ชื่อ : นางสาว ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์

ชื่อเล่น : พลับ

บิดา : นายสืบกุล นันทาภิวัฒน์

มารดา : ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์

การศึกษา และดูงาน :

- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
- จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จบปริญญาโททางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนกับญี่ปุ่น จาก George Washington University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
- International Leasing บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด
- แบรนด์แมเนเจอร์ Blumarine
- แบรนด์แมเนเจอร์โคลเอ้ (Chloe) บริษัท วรรณมานี กรุ๊ป จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement