ประวัติเสนาะ เทียนทอง ข้อมูลล่าสุดของเสนาะ เทียนทอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เสนาะ เทียนทอง

เสนาะ เทียนทอง

เสนาะ เทียนทอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 เม.ย. 2477
อายุ 87 ปี
พรรคเพื่อไทยส่งนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรค พร้อมคณะไปเทียบเชิญ 'ป๋าเหนาะ' นายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช ถึงบ้านเมืองทองธานี ให้เข้าร่วมงานกับเพื่อไทย วงในเผยสาเหตุ เนื่องจากพรรคต้องการให้เกียรติป๋าเหนาะเข้าประชุมจัดวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เพราะหากส่งน้องสาวนายใหญ่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 ไปก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกัน อาจไม่เหมาะนัก

ทั้งนี้ ในงานเปิดตัว 'ป๋าเหนาะ' อวยเต็มที่ อ้างที่ยอมกลับมาร่วมงานอีกครั้งก็เพราะตนพร้อมพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะร่วมกันกอบกู้ความรุ่งเรืองให้ประเทศชาติ นำความสงบมาสู่ประเทศ อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปสู่อนาคตที่สดใส ส่วนจะมีตำแหน่งอะไรในพรรคก็ไม่สำคัญ และเมื่อถามว่าจะเป็นประธานพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เจ้าตัวก็ยังแทงกั๊ก คนเรานี่มันเปลี่ยนกันได้จริง ๆ

ชื่อ-สกุล : นาย เสนาะ เทียนทอง

ชื่อเล่น : แหนม

นามแฝง/ฉายา : เจ้าพ่อวังน้ำเย็น

วันที่เกิด : 1 เมษายน 2477

ประวัติครอบครัว :
- ชื่อบิดา : นายแสวง เทียนทอง
- ชื่อมารดา : นางทองอยู่
- เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คน
ชื่อพี่น้อง
1. นายเอื้อ เทียนทอง (เสียชีวิต ก.ค.2552) สมรสกับ สมพงษ์ วิทยกิจ
2. นางสนุ่น สุขกุล สมรสกับ นายกวี สุขกุล
3. นายเสนาะ เทียนทอง สมรสกับ อุไรวรรณ เทศะแพทย์
4. นายวิทยา เทียนทอง สมรสกับ วารี ลิ้มเลิศสินชัย
5. นายพิเชษฐ เทียนทอง สมรสกับขวัญเรือน ยุวถาวร (เสียชีวิตอายุ 60 ปี เมื่อ 17 ส.ค.2547)
- ภรรยาคนเก่าชื่อ จิตรา โตศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจ๊ฮวย (แยกทางกัน เมื่อปี 2524) มีบุตรชาย 3 คน
ชื่อบุตรชาย
1. นายสุรศักดิ์ เทียนทอง เกิดเมื่อปี 2519
2. นายสุรเกียรติ เทียนทอง เกิดเมื่อปี 2520
3. นายสุรชาติ เทียนทอง เกิดเมื่อปี 2523
- ภรรยาคนที่สอง ชื่อ นางอุไรวรรณ เทียนทอง มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายสรวงศ์ เทียนทอง เกิดเมื่อปี 2518
2. น.ส.สิริวัลย์ เทียนทอง เกิดเมื่อปี 2521
- หมายเหตุ บุตร-ธิดาทั้ง 5 คน นายเสนาะ นำมาเลี้ยงดูเอง โดยให้นางอุไรวรรณ ช่วยดูแลให้

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2535 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-3 พฤศจิกายน 2549
หัวหน้าพรรคประชาราช
-23 ธันวาคม 2550
ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 5 พรรคประชาราช

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เอเยนต์ขายเหล้าและบุหรี่ จังหวัดปราจีนบุรี
- เจ้าของบริษัท ส.เทียนทอง
- ส.จ. ปราจีนบุรี
- 4 เมษายน 2519
ส.ส. ปราจีนบุรี พรรคชาติไทย สมัยที่ 1
- ปี 2519
สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
- ปี 2520-2522
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 22 เมษายน 2522
ส.ส. ปราจีนบุรี พรรคชาติไทย สมัยที่ 2
- ปี 2523
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 18 เมษายน 2526
ส.ส. ปราจีนบุรี พรรคชาติไทย สมัยที่ 3
- 27 กรกฎาคม 2529
ส.ส. ปราจีนบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 4 (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
- 11 สิงหาคม 2529
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 24 กรกฎาคม 2531
ส.ส. ปราจีนบุรี เขต 2 พรรคชาติไทย สมัยที่ 5
- 9 สิงหาคม 2531
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 26 สิงหาคม 2533
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 22 พฤศจิกายน 2533
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)
- 14 ธันวาคม 2533
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้นตำแหน่ง 23ก.พ.2534)
- 22 มีนาคม 2535
ส.ส. ปราจีนบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 6 (คะแนน 80,413)
- 17 เมษายน 2535
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- 24 พฤษภาคม 2535
รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- 13 กันยายน 2535
ส.ส. ปราจีนบุรี เขต 2 พรรคชาติไทย สมัยที่ 6 (จ.สระแก้วแยกจาก จ.ปราจีนบุรี) (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 27 สิงหาคม 2536
ส.ส. ปราจีนบุรี พรรคชาติไทย สมัยที่ 7
- 7 พฤษภาคม 2537
เลขาธิการพรรคชาติไทย (ลาออก 1 ต.ค.2539)
- 2 กรกฎาคม 2538
ส.ส. สระแก้ว พรรคชาติไทย สมัยที่ 8 (คะแนน 204,829)
- 18 กรกฎาคม 2538
รัฐมนตรีว่าการกระทวงสาธารณสุข (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 24 กันยายน 2538
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
- 1 ตุลาคม 2539
เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ คนที่ 2 (รับผิดชอบการเลือกตั้ง ก.ค.2538)
- 17 พฤศจิกายน 2539
ส.ส. สระแก้ว พรรคความหวังใหม่ สมัยที่ 9 (ลาออก 1 เม.ย.2543)
- 29 พฤศจิกายน 2539
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้น 7 พ.ย.2540 เนื่องจากนายกฯ ลาออก)
ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย
ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- 6 มกราคม 2544
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
- 5 มีนาคม 2544
ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
- 6 กุมภาพันธ์ 2548
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
- 25 เมษายน 2548
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (ลาออก)
- 3 พฤศจิกายน 2549
หัวหน้าพรรคประชาราช
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 5 พรรคประชาราช
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement