ประวัติกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ข้อมูลล่าสุดของกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ไม่เพียงเป็นหญิงแกร่งที่ประสบความสำเร็จในการพาแบรนด์ “โตชิบา”ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 ส่งผลให้เธอกลายเป็นผู้บริหารหญิงที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในแวดวงธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง

ชื่อ-สกุล : นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร


บิดา : ดร.กร สุริยสัตย์ มารดา ท่านผู้หญิงนิรมล (บูลกุล) สุริยสัตย์ (ถึงแก่กรรม 5 เม.ย.2545)


ประวัติครอบครัว :

-เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของ ดร.กร และท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ (เสียชีวิต)
- ชื่อพี่-น้อง 4 คน
1. นางกัลยารัตน์ สุขุม (หมู)
2. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (น้อง)
3. นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง (หน่อย)
4. นายกนก สุริยสัตย์ (หนก)
-สามีชื่อ พ.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร มีบุตร-ธิดา 2 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา : 1. ด.ช.ภากร วัฒนวรางกูร (ไม้ไผ่)
2. ด.ญ.แพรวา วัฒนวรางกูร (แพร)

การศึกษา และดูงาน :

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.5) สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-ประกาศนียบัตร The role of Chairman Prgram สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-ประกาศนยบัตร Director Certification Program สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมจาก RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN ประเทศสหรัฐอเมริกา (Bachelor Degree in Architecture)
-ด้านศิลปะ ที่ WELLESLEY COLLEGE, MASSACHUSETTS U.S.A.
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ร.ร.ประจำ)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการด้านงานตกแต่ง ที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์
-ผู้จัดการ แผนกโฆษณาและส่งเสริมการขาย บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
-ผู้จัดการประสานงานอาวุโส บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
-รองประธาน บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
-ประธานกรรมการบริหาร บจก.โตชิบา ประเทศไทย จำกัด
-ประธานมูลนิธิโตชิบา-ไทย

ตำแหน่งอื่น :

-Governor Harrow International School
-กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร
-กรรมการ กีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
-Social Advisor สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
-ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
-กรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

รางวัล :

-1 ใน 3 นักธุรกิจสตรีชั้นนำระดับโลก (The Leading Women Entrepreneurs of the World)ประเทศสหัฐอเมริกา
-รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น จากนิตยสารเปรียว
-รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 จัดโดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement