ประวัติกัญจนา ศิลปอาชา ข้อมูลล่าสุดของกัญจนา ศิลปอาชา
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กัญจนา ศิลปอาชา

กัญจนา ศิลปอาชา

กัญจนา ศิลปอาชา

เพศ หญิง
วันที่เกิด 15 ก.พ. 2503
อายุ 58 ปี
ปล่อยคารมหลังบ้านพักถูกปาบึมครั้งที่สอง "กัญจนา ศิลปอาชา"ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนายกฯบรรหาร โชว์พลังเสียงเข้มแทนพ่อ ประกาศเดินหน้าทำงานกับรัฐบาลต่อ ขณะที่เดียวกันโจมตีกลุ่ม นปช.เคลื่อนไหวเพื่อคนๆเดียว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนขั้ว สิ้นเสียงทำเอาแกนนำเสื้อแดงสะดุ้งกันเป็นทิวแถว

ชื่อ นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา
วันที่เกิด 15 กุมภาพันธ์ 2503
บิดา นายบรรหาร ศิลปอาชา (อดีตนายกรัฐมนตรี)
มารดา คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา
ถิ่นกำเนิด โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จ.สุพรรณบุรี
ประวัติครอบครัว เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของนายบรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
ชื่อพี่-น้อง 1. น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
2. นางปาริชาต ศิลปอาชา สมรสกับนายชัยยุทธ คำคุณ (หย่า)
3. นายวราวุธ ศิลปอาชา สมรสกับ สุวรรณา ไรวินทร์ (เก๋) มีบุตร-ธิดา 3 คน
เป็นชาย 1 ชื่อบิ๊กเบน หญิง 2 คน
มีบุตรบุญธรรมชื่อ แคท
การศึกษา และดูงาน อนุบาล โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปี 2533 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกสถิติและการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน วิทยาเขตเมดิสัน สหรัฐอเมริกา
การทำงาน ปี 2527-2528 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ปี 2528-2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามออกซี่ จำกัด
ประธานกรรมการบริษัทสยามอ็อกซิเดนทอล อิเล็คโตรเคมิคอล จำกัด (ขายเคมีภัณฑ์กับ
ลูกค้าทั้งใน และนอกประเทศ)
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทย (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทย
9 กรกฎาคม 2542 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ คนที่ 3
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการศึกษา
6 มกราคม 2544 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทย
ที่ปรึกษานายเดช บุญ-หลง รมว.กระทรวงแรงงานฯ ดูแลกรมประชาสงเคราะห์
12 มิถุนายน 2544 ประธานกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
26 เมษายน 2546 รองหัวหน้าพรรคชาติไทย
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทย (60,816)
22 เมษายน 2548 ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 7 พรรคชาติไทย (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคชาติไทย 2 ธ.ค.2551)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
เครื่องราช มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement