ประวัติโอกาส เตพละกุล ข้อมูลล่าสุดของโอกาส เตพละกุล
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โอกาส เตพละกุล

โอกาส เตพละกุล

โอกาส เตพละกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 ธ.ค. 2490
อายุ 71 ปี
ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงอดรนทนไม่ไหวที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังพังจากสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ จึงเดินทางเข้ายื่นหนังสือเรียกร้อง 5 ข้อต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจะยื่นให้กับแกนนำนปช.ด้วย โดยหวังจะเห็นการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการกระทำโดยใช้ความรุนแรง จี้ทั้ง 2 ฝ่ายนั่งโต๊เจรจา และหนึ่งในทางออกคือประกาศยุบสภา หลังจากพิจารณาจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2554 เสร็จสิ้น...

ชื่อ-สกุล : นาย โอกาส เตพละกุล

เพศ : ชาย

อายุ : 62 ปี

วันที่เกิด 3 ธันวาคม 2490

ประวัติครอบครัว
-ภรรยา ชื่อ ฮิโรโกะ เตพละกุล
-มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ นายเอกภาสน์ เตพละกุล สมรสกับ สรารี โชติกนันท์ บุตรี ประโยชน์ โชติกนันท์ เมื่อเดือน ม.ค.2551 ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวาเชดะ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท
- วปรอ.รุ่นที่ 12

ตำแหน่งปัจจุบัน
15 สิงหาคม 2548 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- นักธุรกิจ
- สมาคมนายจ้างส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สมาคมนายจ้างผู้ค้าเครื่องจักรกล
- สมาคมนายจ้างผู้จำหน่ายไส้กรอง
- สมาคมนายจ้างพัฒนาผู้ค้าอาหาร
- สมาคมนายจ้างผู้ค้าเครื่องประดับจากโลหะ
- 15 สิงหาคม 2548 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 1 มกราคม 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- 13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคกลาง
- 13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement