ประวัติณินทิรา โสภณพนิช ข้อมูลล่าสุดของณินทิรา โสภณพนิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ณินทิรา โสภณพนิช

ณินทิรา โสภณพนิช

ณินทิรา โสภณพนิช

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นผู้หญิงแกร่ง และเก่งของแวดวงสังคม เป็นคนคุณภาพที่สร้างผลงานการบริหารได้หลากหลายรูปแบบ จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ หรือหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ผู้หญิงคนนี้ทำได้...

ชื่อ : นางณินทิรา โสภณพนิช

บิดา : นายนุกูล ประจวบเหมาะ

มารดา : นางเจนจิรา

ชื่อคู่สมรส : นายชาติศิริ โสภณพนิช

ประวัติครอบครัว :

เป็นธิดาคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คนของนายนุกูล และนางเจนจิรา ประจวบเหมาะ
สมรสกับนายชาติศิริ โสภณพนิช บุตร ชาตรี-คุณหญิงสุมณี โสภณพนิช
มีธิดา ชื่อ ด.ญ.ณุชนา โสภณพินิช

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ อีคอโนมิก ลอนดอน สคูล ประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

-กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
-กรรมการบริหารหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement