ประวัติพล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร ข้อมูลล่าสุดของพล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร

พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร

พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 ต.ค. 2489
อายุ 72 ปี
ออกแถลงการณ์ประนามพฤติกรรมของ พล.อ.ชวลิตฯ และนายสมชายฯ เพราะหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ "พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร"คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการ เกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงกับหัวเสียที่สองอดีตนายกฯเสนอทางออกจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความ เหมาะสมตามมา

ชื่อ-สกุล พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร

วันเดือนปีเกิด 3 ตุลาคม 2489

คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน (โรงเรียนนายเรืออากาศ)
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
หลักสูตรการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมหาชน รุ่นที่ 28
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 3 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อาชีพ รับราชการทหาร

ประสบการณ์ นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ
นายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement