ประวัติพิชัย จิราธิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของพิชัย จิราธิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิชัย จิราธิวัฒน์

พิชัย จิราธิวัฒน์

พิชัย จิราธิวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หนึ่งในทายาทตระกูลห้างเซ็นทรัลที่ขยันทำงาน ไม่ผิดรุ่นพ่อแม่ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตระกูลจิราธิวัฒน์ถึงได้คงความยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ ...

ชื่อ : นายพิชัย จิราธิวัฒน์

ชื่อเล่น : เต้ง

บิดา : นายวันชัย จิราธิวัฒน์

มารดา : นางสุมาลี จิราธิวัฒน์

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของ นายวันชัย และนางสุมาลี จิราธิวัฒน์
ชื่อพี่น้อง 1. นางจินตนา บุญรัตน์ สมรสกับ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ มีบุตร-ธิดา 3 คน
2. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์
3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับนลินี อรรถกระวีสุนทร มีบุตร-ธิดา 2 คน
4. นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับสุรางค์รัตน์ วิทยะเวทิน มีบุตร-ธิดา 3 คน
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement